Boj, ktorý sme predurčení prehrať - 17. máj - evs.sk

Zamyslenia

Boj, ktorý sme predurčení prehrať – 17. máj
17. mája 2021
Play

„Hospodin však zatvrdil srdce faraónovo, a ten ich neposlúchol, ako predpovedal Hospodin Mojžišovi.“ (2M 9:12)

Hovorí sa, že naše ruky sú príliš krátke na to, aby sme boxovali s Bohom. Ak bojuješ s Bohom, prehráš. A ak od Boha utekáš, prehráš, Boh nás možno nechá chviľu žiť s pocitom, že vyhrávame, avšak naše zápasenie napokon zakončí On.

To sa stalo aj vo faraónovom prípade. Židia žili pod faraónovou nadvládou ako otroci a cez Mojžiša Boh vypočul ich modlitbu. Problém bol však ten, že faraón nespolupracoval. Namiesto toho, aby Izraelitov prepustil,  zaťal sa  a odmietol ich nechať odísť. V podstate spochybňoval Boha, keď Mojžišovi a Áronovi povedal: „Kto je Hospodin,  aby som poslúchol Jeho slovo a prepustil Izrael?  Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím.“ (2M 5:2) Faraón vravel: „ Rozdám si to s Bohom.“

Dávaj si pozor na to, čo si želáš. Môžeš  to dostať.

Pán dával faraónovi šancu za šancou, aby Židov prepustil. Faraón však odmietol. Pán tak vyniesol nad Egyptom rozsudok  – desať rán. Tie zahŕňali vši, muchy, kobylky, pavúky, žaby a krupobitie. Zhoršovalo sa to od rany k rane. Napriek tomu sa srdce faraóna len zatvrdzovalo. Pán zatvrdil srdce faraóna, čo znamená, že posilnil faraóna v rozhodnutí, ktoré urobil.

Ježiš povedal: „lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané.“ (Mt 7:2) Faraón utopil židovských chlapcov. Boh utopil faraónovu armádu.

Mnohokrát sa stáva, že veci, ktoré sa snažíme uštedriť druhým zasiahnu práve nás. Pasca, ktorú nastavíš niekomu inému, môže byť pasca, ktorá ťa zloží.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.