Boží svätý zákon - 26. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Boží svätý zákon – 26. apríl
26. apríla 2021
Play

„Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon aj proroci.“ Evanjelium podľa Matúša 22:37-40

V týchto slovách sú zhrnuté všetky Božie prikázania. Všetko, čo sa týka dobrých skutkov a toho, čo Boh vyžaduje od nás ľudí, je vyjadrené v tomto zhrnutí:
Po prvé, milovať Boha z celého srdca.
Po druhé, milovať svojho blížneho, ako seba samého.

Tieto dve prikázania vyžadujú bezhriešnosť a dokonalosť. Nedávajú miesto žiadnej, ani tej najmenšej náklonnosti k hriechu, aj keby sa nikdy nemala uskutočniť. Boh vyžaduje celého človeka, celé srdce! Vo svojom Slove o sebe hovorí, že je žiarlivý, a to znamená, že neznesie nikoho a nič popri sebe. Chce nás mať úplne a dokonale. Žiarlivosť je reakcia Božej lásky proti všetkému, čo chce nás ľudí zničiť tým, že nás vedie od Neho preč.
Toto je prvé a veľké prikázanie, hovorí Pán Ježiš, ale druhé je mu podobné: „Milovať budeš blížneho ako seba samého.“
Tieto prikázania spolu úzko súvisia. Ten, kto miluje Boha, miluje aj svojho blížneho.
Ale toto druhé prikázanie zvyčajne nie je chápané správne. Nechápeme celkom presne, čo znamenajú slová: „ako seba samého“.
Mnohí myslíme na to, že veď milovať seba samého, to predsa dokážeme! Ako keby tieto slová mali vyjadriť náš egoizmus. Ale zďaleka nie.
Milovať svojho blížneho ako seba samého neznamená obrátiť svoj egoizmus opačným smerom a robiť iným to, čo želáme sami sebe. My sme tak skrz naskrz zničení našimi hriechmi, že tak, ako málo dokážeme milovať Boha z celého srdca, podobne tak málo dokážeme mať správnu lásku k sebe samému – a tak teda ani iných nedokážeme milovať.
Takto nás odhaľuje Boží svätý zákon. Skloníme sa pred ním?

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.