Božia milosť - 16. marec - evs.sk

Zamyslenia

Božia milosť – 16. marec
16. marca 2024
Play

„Kto našiel ženu, našiel znamenitú vec a priazeň dostal od Hospodina.“ Príslovia 18:22

Hospodinova priazeň je Božia milosť, môžeš ju prijať len ako dar.

Boh má mnoho druhov milosti. Jedným z nich je manželka.

Je dobré zastaviť sa a premýšľať, čo človek dlhuje osobe, ktorá je jeho najbližším príbuzným. Malé podráždenie môže ovládnuť tvoje myšlienky, takže zabudneš poďakovať Bohu za svojho manželského partnera. Keď deň čo deň prijímaš dobrotu svojej manželky, stane sa ti samozrejmosťou.

Najdôležitejšie je ďakovať Bohu. Ďakujem za to, čo som prijal z Božej ruky. Najväčšiu láskavosť, ktorú pre svojho manželského partnera môžeš urobiť, je prijať ho ako dar od Boha. Vtedy spájaš svojho partnera s Bohom; ak tak robíš, prinášaš požehnanie na vás oboch.

Je tiež dôležité ďakovať svojmu partnerovi, kým máš na to čas. Veľa ľudí muselo stáť pri hrobe a premýšľať o niečom, čo mali povedať skôr, než bolo neskoro.

„Ďakujem ti,“ vytvára radosť. Dáva novú silu mnohým povinnostiam každodenného života. Ak sa znovu a znovu stretávaš s nespokojnosťou a výčitkami, život sa stáva trápením.

Prekliatie malichernosti prinieslo skazu mnohým domácnostiam. Musíme sa pred tým chrániť. Je dobré urobiť krok späť a pozrieť sa na svoje manželstvo z väčšej perspektívy. Najlepšie zo všetkého je prísť do Božieho svetla. Vtedy vidím, že moja žena je milosťou od Hospodina. Nikdy som si milosť nezaslúžil, dostávam ju nezaslúžene. Platí to aj vtedy, keď mi Hospodin dá milosť prostredníctvom inej osoby.

Ak vidíš svojho manželského partnera v tomto svetle, prináša to do manželstva požehnanie. Vtedy je myseľ a srdce naplnené radosťou. Vtedy si láska nachádza spôsob, ako môže pomôcť a povzbudiť v každodennom živote. Božie slovo je požehnané. Je triezve. Si požehnaný, ak venuješ pozornosť tomu, čo hovorí. Si úbohý, ak si myslíš, že život zvládneš bez pomoci, ktorú dostávaš v tom, čo Hospodin povedal.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.