Božia milosť - 4. február - evs.sk

Zamyslenia

Božia milosť – 4. február
4. februára 2023
Play

„… lebo ma budú pozná všetci od malého po veľkého a budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy viacej nepomyslím.“ List Židom 8:11 — 12

Božia milosť a odpustenie sú úzko spojené s poznaním Boha. Poznať Ho znamená poznať Jeho milosť.

Preto musíme odmietnuť pohrávanie sa s myšlienkami, ktoré našu myseľ a srdce vedú preč od Božej milosti. Satan sa nespočetnými spôsobmi snaží dostať nás na nesprávne cesty. Nedokáže zniesť, že sme naplnení jasavou radosťou, keď nám Boh milostivo odpustil naše hriechy. Nenechaj sa oklamať nepriateľom duší.

Never tomu, že hlboké poznanie Boha je niečo iné ako radosť a odpočinok v dokonanom Božom diele.

Všímaj si svoje skúsenosti. Čo charakterizuje kresťanov s hlbokým duchovným poznaním?

Všetci si o sebe myslia, že sú bezvýznamní, ale Božia milosť a Ježišova očisťujúca krv sú viac ako slová. Na tom základe spočíva ich život. Nie je to len ich východiskový bod, je to ich centrum. Obracajú sa k Nemu znova a znova. Preto vedia vždy povedať nejaké dobré slovo o Ježišovi. Poznajú Ho. Každý deň potrebujú Jeho milosť. Sami nemajú odvahu a silu, ale poznajú Toho, ktorý ich vyzdvihol na skalu. Preto kráčajú vpred k večnosti vo viere a dôvere.

Poznať Boha znamená vedieť, že môj sudca rieši môj súdny spor. Nemusím odpovedať, keď ma vyzvú, aby som vypovedal. Je tu Niekto, kto odpovedá namiesto mňa. Je to Ježiš. On pykal za všetky moje hriechy. Zobral za ne trest na seba. Keď Boh položil hriech a trest na svojho Syna, už hriech nie je na mne. Boh nevyžaduje platbu dvakrát. Keďže Ježiš zaplatil za všetky moje hriechy, ja už platiť nemusím.

Na základe Ježišovho zmierenia Boh z milosti odpúšťa všetku moju neprávosť. Keď odpustil, už na to viac nespomína.

Boh všetko vidí a vie. Ale nik nedokáže tak zabúdať ako Boh. Ja si pamätám odpustené hriechy, ale Boh nie. To, čo raz Ježiš zobral, je úplne preč. Boh si nepamätá tvoje hriechy. Ak tvoje srdce spozná túto pravdu, poznáš Boha a zažiješ, že On ťa bude poznať naveky.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.