Božia odpoveď je jasná - 23. október - evs.sk

Zamyslenia

Božia odpoveď je jasná – 23. október
23. októbra 2021
Play

„Nech sa raduje srdce tých, čo hľadajú Hospodina! Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár!“ Prvá kniha kronická 16:10–11

Kresťan nemôže byť nikdy so sebou spokojný. Nikdy sa nemôže uspokojiť so svojimi zážitkami a skúsenosťami. Aj keby nás Pán Boh mocne používal v práci pre Božie kráľovstvo.

Božie svetlo stále svieti do nášho srdca. Čím bližšie prichádzame k svetlu, tým lepšie vidíme vlastnú nečistotu. Čím viac kresťan rastie v milosti a poznaní Pána, tým viac vidí, aký je bezmocný a chudobný. Táto skutočnosť trápi kresťana: Nie je Pán Ježiš zo mňa unavený? Môžem stále znova prichádzať s tou istou úbohosťou a s hriechmi? Môžem rátať s tým, že ma Boh počuje?

Je pre nás dobré, že Boh nám na tieto a podobné otázky dal odpoveď. „Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú Hospodina.“ (1Kron 16:10) „Tí, ktorí Hospodina hľadajú, nemajú nedostatku v ničom dobrom.“ „Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca.“ (Ž 34:11.19)

Božia odpoveď je jasná.

On pamätá na to, na čo my tak ľahko zabúdame: Ježišovo meno! Týmto menom sa máme chváliť. V tomto mene je pre nás otvorené nebo. V tomto mene prijímame všetko, na čo máme v Ježišovom mene právo.

Nepozeraj sa na seba, alebo na svoju slabú modlitbu! Ale rob to, čo ti prikazuje Boh – hľadaj Hospodina a Jeho silu, hľadaj ustavične Jeho tvár!

Nie tvoja modlitba je rozhodujúca, ale Ten, na ktorého sa obraciaš. Pozri sa na Neho! On nie je bezmocný a chudobný. Vždy v Ňom nájdeš pomoc, v každej veci, aj v tom najhoršom, čo sa ti môže prihodiť.

Hľadaj Ho a spoľahni sa na Neho! Chváľ sa Jeho svätým menom!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.