Božie Slovo - 27. marec - evs.sk

Zamyslenia

Božie Slovo – 27. marec
27. marca 2023
Play

„Srdce mám zronené a uschlo ako tráva; ba i chlieb svoj zabúdam už jesť.“ Žalm 102:5

Toto sa stáva, keď kresťan zabúda na používanie Božieho Slova.

Pán Ježiš je chlieb života. On je pravdivý chlieb, ktorý prišiel z neba, aby sme z Neho jedli a žili, to hovorí sám Pán Ježiš o sebe.

Chlieb potrebujeme každý deň. Človek by nemal rozmýšľať takto: Viem ako chlieb vyzerá, preto ho nepotrebujem jesť. Ale takto sa k Božiemu Slovu stavajú mnohí kresťania. Myslia si, že poznajú Slovo o Pánovi Ježišovi, vedia, čo nám v Ňom Boh dal, a preto si to nepotrebujú čítať stále dookola.

Dôsledky nenechávajú na seba dlho čakať. Boží život v človekovi prestáva dostávať svoju výživu. Zomiera.

Všetko zlé v našom živote a v našej práci na vinici Pánovej pochádza z toho, že zanedbávame, zabúdame používať Božie Slovo.

Všetko dobré, všetko požehnanie, všetka sila v práci pochádza z používania Biblie.

V prvom rade ju musíme čítať pravidelne a v súvislostiach. Potom musíme podľa nej upraviť náš život. Musíme dôverovať Bohu a Jeho Slovu, spoliehať sa na Jeho zasľúbenia a nasledovať Jeho nariadenia, ktoré nám dáva, aby sme mohli žiť a vložiť sa do Jeho skutkov.

Neexistuje žiadna náhrada!

Keď sa nedarí v našom kresťanskom živote, v našej práci na Božom kráľovstve, nepomáhajú tzv. nové veci, nové metódy, nové piesne, hudba, alebo čokoľvek iné.

Všetko obnovenie sa deje skrze poznanie pravdy a navrátenie k podstate. Musíme ísť naspäť k Božiemu Slovu a začať opäť s ním. Vtedy prichádza obnovenie.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.