Božie slovo - 28. január - evs.sk

Zamyslenia

Božie slovo – 28. január
28. januára 2022
Play

„Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech.“ Kniha Józuova 1:8

Tvoj život závisí na tvojom vzťahu k Slovu. Je to najdôležitejšia vec zo všetkého, pretože nie samým chlebom žiť bude človek. Ak žiješ v úzkom kontakte s Božím slovom, požehnanie ti bude do života prúdiť ako rieka pokoja.

Slovo sa musí dostať do tvojho vnútra. Musí ťa naplniť, a to sa stane, keď ho usilovne čítaš. Musíš mu venovať plnú pozornosť a prispôsobiť mu život.

Božie slovo by sa nemalo vzdialiť od tvojich úst. Diabol používa všetky prostriedky, aby ťa umlčal. V čase, keď mnohí sledujú vlastné myšlienky a Božie prikázania považujú za zastarané, vyžaduje si odvahu, aby o nich človek hovoril či už v škole, kancelárii, alebo v dielni. Trúfni si na to. Je to spôsob požehnania v tvojom živote.

Keď kážeš Božie slovo iným, kážeš ho aj sebe. Ak si človek pravdy, viažu ťa vlastné slová. Sám seba zaväzuješ na základe Slova.

Ak ťa má Slovo naplniť, musíš sa neprestajne vnárať do Biblie.

Väčšina ľudí nerada číta dlhé pasáže, ale dvakrát alebo trikrát si prečíta kratší text. Dá sa tak ľahšie premýšľať o čom človek číta. Vtedy dávaš Božiemu slovu čas, aby preniklo viac do hĺbky. Nech je Božie slovo ako tichý jarný dážď do tvojho srdca.

Tiež je užitočné učiť sa jednotlivé biblické verše naspamäť. Keď ich budeš potrebovať, Duch Boží ich v tebe oživí.

Keď je Božie slovo tvojou súčasťou, Boh ti sľubuje hojné požehnanie. Bude sa ti dariť vo vzťahoch s ľuďmi a bude ťa sprevádzať požehnanie. Boh neklame. Môžeš sa spoľahnúť na to, čo hovorí. Zachováva celý tvoj život, áno, až do večnosti.

Nech sa Božie slovo nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o ňom vo dne i v noci!

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.