Božie výzvy na prebudenie - 21. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Božie výzvy na prebudenie – 21. apríl
21. apríla 2023
Play

Skôr, ako som trpel, blúdil som; teraz však zachovávam Tvoju reč.“ (Ž 119:67)

Niekedy Boh dovolí, aby utrpenie a choroba v našom živote upútali našu pozornosť. Možno sa proti nemu búrime a On chce, aby sme zmenili svoje smerovanie. Chce, aby sa to zastavilo.

Príklad toho vidíme v Jonášovom živote. Boh povedal Jonášovi, aby išiel kázať Ninivčanom, ale Jonáš sa namiesto toho vydal opačným smerom. Nepočúval Pána. A pretože Pán Jonáša miloval, vydal sa za ním. Boh nenechá svoje deti utiecť príliš ďaleko. Získal Jonášovu pozornosť, zvrátil situáciu a obrátil proroka.

Ako povedal žalmista: „Skôr, ako som trpel, blúdil som; teraz však zachovávam Tvoju reč.“ (Ž 119: 67) Niekedy Boh dovolí, aby nás nejaká situácia v našom živote prebudila a ukázala nám naše skutočné potreby.

Možno si nedávno zažil výzvu na prebudenie. Možno ti zavolal lekár a povedal: „Mám obavy z týchto testov. Chcem, aby ste sa vrátili. Chcem urobiť ešte nejaké ďalšie.“

Zrazu ťa naplnila panika. Hovoril si si: „Bože, milujem ťa. Budem Ťa nasledovať a slúžiť Ti. Idem na misijné pole. Urobím čokoľvek.“ Potom si navštívil lekára, ktorý vykonal druhú sériu testov. Všetko vyzerá dobre. Si v poriadku. A zrazu si sa opäť vrátil do starých koľají. Čo sa stalo so všetkými tými sľubmi?

Ak si mal budíček, tak sa zobuď.

Možno ti Boh umožňuje prejsť niečím, čo práve teraz nedáva zmysel. Ale jedného dňa to zmysel dávať bude.

Diabol nemôže v živote veriaceho človeka urobiť nič bez Božieho dovolenia. Pán má v konečnom dôsledku všetko pod kontrolou. On má pod kontrolou všetky okolnosti, ktoré obklopujú život veriaceho.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.