Buďme odvážni - 13. október - evs.sk

Zamyslenia

Buďme odvážni – 13. október
13. októbra 2023
Play

„Či nepredávajú päť vrabcov za dva groše? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. Aj vlasy na hlave vám všetky spočítal. Nebojte sa teda; drahší ste vy ako mnoho vrabcov.“  Evanjelium podľa Lukáša 126-7

Toto hovorí Pán Ježiš na povzbudenie všetkým, ktorí v Neho veria. Hovorí to s ohľadom na protivenstvá a utrpenia, ktoré kvôli Nemu veriaci prežívajú.

Nemáme sa báť tých, ktorí mordujú telo, ale potom už nič viac nemôžu urobiť. Ak zažijeme, že niekto nám chce zobrať život kvôli Pánovi Ježišovi, robí nám vlastne službu, lebo nás vedie priamo k nášmu Spasiteľovi. Vtedy sme preč z tela a doma u Pána.

Čoho sa máme naozaj báť, hovorí Pán Ježiš, je báť sa Boha. Keď je Boh proti nám, nič nám nepomôže.

Ale, „Keď Boh za nás, kto proti nám?“ (R 8:31)

Aj keby všetci ľudia boli proti nám, nemôžu nám ublížiť, kým nás vo svojej ruke drží Pán. On všetko vie a pozná. Vie o každom vrabcovi, dokonca aj vlasy na našej hlave má spočítané.

Toto siaha ďalej, než dokážeme rozumieť a chápať, ale môžeme sa na to spoľahnúť!

Jediná istota v tomto svete je byť v Pánových rukách. On nikdy nesklame nikoho z tých, ktorí sú v Jeho ruke.

Prídu časy, keď bude prenasledovanie otvorené a budeme postavení pred ostatných a pred úrady kvôli evanjeliu. Takéto časy možno nie sú ďaleko.

S pomyslením na to, čo môže prísť, začíname sa báť a myslíme na to, čo povieme a ako sa budeme brániť.

Ale to nepotrebujeme, hovorí Pán Ježiš. V okamihu, keď to bude potrebné, nám bude dané od Svätého Ducha ako sa máme brániť a čo máme hovoriť!

Buďme odvážni a dôverujme slovám, ktoré hovorí: „Nebojte sa teda, drahší ste vy ako mnoho vrabcov.“

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.