Byť posvätený v pravde - 17. september - evs.sk

Zamyslenia

Byť posvätený v pravde – 17. september
17. septembra 2023
Play

„Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Posväť ich v pravde – Tvoje slovo je pravda.“ Evanjelium podľa Jána 17:15.17

Tu čítame o dvoch veciach, za ktoré sa za nás Pán Ježiš modlí. Modlí sa, aby nás Otec zachoval od zlého. Podobne sa modlí, aby nás Otec posvätil v pravde, ktorá je Jeho Slovom.

Pán Ježiš hovorí, že svet nenávidí všetkých, ktorým dal Jeho Slovo. „Dal som im Tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta.“ (J 17:14)

Tu sa núka myšlienka, že Pán Ježiš sa musel modliť za to, aby sme z toho nebezpečného sveta boli vzatí. Ale to vôbec nerobí! On svojich veriacich tu na tomto svete potrebuje.

Preto Otcovi hovorí: „Ako si mňa poslal do sveta, aj ja som ich poslal do sveta.“ (J 17:18)

Akoby sa ľudia dostali k spaseniu, keby Pán Ježiš svojich učeníkov nevyslal so zvesťou?

Preto sa nemôže modliť za to, aby sme boli oslobodení od utrpení a nebezpečenstiev, ktoré nám tento svet prináša.

Ale prosí, aby sme boli zachovaní od zlého!

A keď sa Pán Ježiš modlí, tak je aj vypočutý.

„Posväť ich v pravde – Tvoje slovo je pravda.“

Toto nám ukazuje, aké rozhodujúce je pre nás kresťanov žiť v Božom Slove. Byť posvätení v pravde znamená, že náš život patrí Bohu. To je správny zdroj. V ňom a z neho žijeme a musíme ho priniesť aj iným.

Musíme ďakovať za takúto modlitbu!

Ale zároveň musí byť pre nás jasnou Božou rečou o tom, aké je nebezpečné, keď sa kresťan vzdiali od Božieho Slova!

Modli sa aj sám, aby si bol posvätený v pravde tak, ako sa za teba modlí Pán Ježiš!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.