Cesta nikam - 19. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Cesta nikam – 19. apríl
19. apríla 2024
Play

„Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti.“ Príslovia 16:25

Tento svet dokáže vyzerať veľmi príťažlivo, obzvlášť keď si mladý. Zapneš telku alebo pozeráš film a hriech vyzerá tak lákavo. Vďaka nim vyzerajú veci ako nezákonný sex, drogy, žúrky, pitky a cudzoložstvo úžasne. Je tragédia, že táto sieť vťahuje človeka za človekom, potom ho požuje a vypľuje.

Presne to sa stalo Judášovi Iškariotskému. Zradil Ježiša za tridsať strieborných, a kam ho to priviedlo? Nikam.

Matúšovo evanjelium nám hovorí: „Keď Judáš, Jeho zradca, videl, že Ho odsúdili, rozľútostený vrátil veľkňazom a starším tridsať strieborných a povedal: Zhrešil som, zradiac krv nevinnú.“  (27:3-4)

Verím, že ak by sa Judáš vrátil k Ježišovi a povedal Mu: „Pane, zradil som Ťa. Uvedomujem si, že pre to, čo som spravil, pôjdeš na kríž, ale veľmi Ťa prosím, odpusť mi,“ dokonca aj vtedy by mu Ježiš odpustil.

Ale Judáš sa s prosbou o pomoc neobrátil na Boha. Namiesto toho sa obrátil na náboženských vodcov, ktorí mu v podstate povedali: „Je to tvoj problém, nie náš. Vypadni!“ Potom Judáš šiel a ukončil svoj život.

Ak sa obrátime na náboženstvo, v hodine ozajstnej núdze nám neposkytne reálnu pomoc, lebo ho vytvoril človek. Pozostáva z rituálov, z toho, čo robíme pre Boha, nie z toho, čo Boh urobil pre nás.

Naopak, kresťanstvo je vzťah s Ježišom Kristom. Za nás šiel na kríž a vylial svoju krv, pretože nebol iný spôsob, ako naplniť požiadavky spravodlivého a svätého Boha, od ktorého sme boli oddelení.

Náboženstvo ani morálka to nemôžu urobiť. Preto Ježiš prišiel na túto zem a zaplatil takú extrémnu cenu za naše hriechy.

 

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.