Cesta viery - 17. jún - evs.sk

Zamyslenia

Cesta viery – 17. jún
17. júna 2021
Play

„Izraeliti prešli stredom mora po suchu, zatiaľ čo vody na pravej i ľavej strane stáli ako múry.“ (2M 14:22)

Pre Izraelitov to musela byť nezvyčajne vzrušujúca skúsenosť, prejsť stredom Červeného mora po súši. Možno vo vodných stenách, okolo ktorých šli, videli plávať ryby, akoby boli v tom najlepšom akváriu. Museli však kráčať hodiny a hodiny. Trvalo im to celú noc.

A to je kresťanský život. Je to jednoducho kráčanie s Pánom. Niekedy prežívame na začiatku kresťanského života mnoho nadšenia. Uvedomujeme si totiž, čo pre nás Boh vykonal. Časom však môžeme začať brať veci ako samozrejmosť. A môžeme sa prichytiť pri tom, že sa stávame ľahostajnými.

Ak ťa to vystihuje, potom potrebuješ začať uplatňovať stratégiu ČMCHD: 1. Čítaj Bibliu každý deň. Bibliu nikdy neprerastieš a nepresiahneš. Božie slovo nikdy nebude nepodstatné. 2. Modli sa za veci. Prinášaj ich pred Pána. Potrebuješ mať modlitebný život. 3. Choď do cirkvi. Potrebuješ byť jej pravidelnou súčasťou. 4. Deľ sa o svoju vieru s ostatnými.

Prestaneme robiť tieto veci a potom sa čudujeme, prečo do našich životov presakuje duchovná ľahostajnosť. Deje sa to preto, lebo sa nedržíme základov. Povedzme, že by si sa rozhodol, že už viac nebudeš jesť. Stane sa nasledovné: Začneš mávať závraty. Budeš sa cítiť, akoby si bol chorý. A ak to takto bude chvíľu pokračovať, v podstate začneš zomierať. Takýmto spôsobom sa nedá žiť. Na to, aby si prežil, potrebuješ jesť. Rovnako, ak zanedbáme duchovné disciplíny, nepotrvá dlho, kým začneme upadať.

Nietzsche vyhlásil: „Podstatnou vecou „na nebi a na zemi“ je… že by mala existovať dlhodobá poslušnosť v jednom smere.“

Pre nás ako kresťanov je náš život cesta viery. Potrebujeme pokračovať v kráčaní po tejto ceste.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.