Choďte teda - 15. august - evs.sk

Zamyslenia

Choďte teda – 15. august
15. augusta 2022
Play

“Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.” Evanjelium podľa Matúša 28:18-20

V týchto slovách sme najviac zvyknutí všimnúť si príkaz. Často sa hovorí o misijnom príkaze, alebo poverení. Samozrejme, nie je na tom nič zlé. Ale je tam aj niečo, čo často prehliadneme. Je to slovo teda.

Choďte teda – hovorí Pán Ježiš. Toto slovo je to najdôležitejšie v misijnom rozkaze.

Prečo? Preto, lebo Pán Ježiš má všetku moc na nebi aj na zemi!

Stojí tu jedenásť učeníkov. Sú bezmocní, chudobní, nemajú zdroje, nemajú pred sebou otvorené dvere, sotva nejakých priateľov, vlastne nikoho, s kým môžu počítať. Navyše sú obklopení nepriateľmi.

Všetky cesty sú pre nich zatvorené. Horko-ťažko sa odvážia ukázať verejne, radšej sú za zamknutými dverami.

V tejto situácii im Pán Ježiš ukladá, aby išli do celého sveta, k celému ľudstvu s Božím Slovom, aby z ľudí spravili Ježišových učeníkov.

Keď sa na to pozeráme ľudskými očami, môže existovať beznádejnejšia situácia?

Vtedy im Pán Ježiš hovorí, s kým môžu počítať! Majú istú pôdu pod nohami! Pretože Pán Ježiš má všetku moc na nebi aj na zemi.

Čo to znamená, že má všetku moc?

Či nemal Boží Syn všetku moc od večnosti? Áno, ako Boh je všemocný od večnosti, ale teraz získal túto moc ako človek.

Skrze svoje zástupné dielo, utrpenie, smrť a vzkriesenie získal ako človek Božskú moc.

Od tejto chvíle je všemocný ako človek. Tento človek je naším Spasiteľom a Zástupcom pred Bohom.

Nie sú to vlastnosti a skúsenosť učeníkov, ale Ježišova moc, ktorá dáva hnaciu silu misii učeníkov.

Takto je to stále, aj teraz. On je s nami po všetky dni až do konca sveta!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.