Chudobní v duchu - 13. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Chudobní v duchu – 13. apríl
13. apríla 2024
Play

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské.“ Evanjelium podľa Matúša 5:3

Takto začína Pán Ježiš reč, ktorá hovorí o kresťanovom živote, správaní sa a význame v tomto svete. Je to predivný začiatok.

Chudobný, to znamená žobrák. Pán Ježiš rozpráva o tých, ktorí sú ako žobráci pred Bohom, ktorí sa skrze Svätého Ducha stali chudobnými vo svojom duchu.

Toto samozrejme nemá nič spoločné s duchovnou chudobou, a už vôbec to neznamená chudobu Ducha Svätého.

Ale práve naopak, ide tu o pôsobenie Svätého Ducha v kresťanovom srdci, takže kresťan vidí kým, a akým v skutočnosti je.

Chudobný v duchu označuje človeka, ktorý nie je ničím, nič nemá a nič nerozumie na základe toho, kým je sám osebe. Stojí pred Bohom ako človek, ktorý musí dostať všetko, aby mohol žiť ako kresťan.

Správny predpoklad na to, aby sme boli použití Bohom, je byť sám osebe ničím.

To nie je dobrý pocit. Z ľudského hľadiska je to úplne beznádejné. Ale Pán Ježiš hovorí, že „ich je kráľovstvo nebeské.“

Používa výraz, ktorý vylučuje iných. Kráľovstvo nebeské patrí len chudobným v duchu a nikomu inému. Tí, ktorí nie sú chudobní v duchu, nevlastnia Božie kráľovstvo.

Nebeské kráľovstvo znamená Ježišovu moc a panstvo. Je všade, kde Pán Ježiš vládne. Je to Božie dokonalé kráľovstvo, ktoré sa zjaví, keď Pán Ježiš opäť príde.

Ale už tu a teraz patrí chudobným v duchu toto kráľovstvo.

Ježišovo slovo je na povzbudenie pre tých, ktorí v Neho veria. Nebuď teda nešťastný z toho, že tu vo svete si často odsunutý na vedľajšiu koľaj. Je to potrebné, aby ťa Pán Ježiš používal a to potvrdzuje, že patríš do neba!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.