Chvíle smútku - 13. júl - evs.sk

Zamyslenia

Chvíle smútku – 13. júl
13. júla 2022
Play

„Ženy svojich mŕtvych dostávali vzkriesených;“ Židom 11:35

Neuvedomila si, že do svojho domu pozvala človeka, ktorý mení svet. Bola to vdova, ktorá žila v dedine Sarepta. Jedného dňa sa jej opýtal Eliáš, veľký Boží prorok, či môže zostať v jej dome. Táto vdova mala syna, milovaného chlapčeka, a veľmi málo peňazí. Aj tak ho nasýtila zo skromných zásob potravín, ktoré mala.

Ale Boh sa o ňu ďalej staral a vždy mala, čo potrebovala. No jedného dňa jej syn ochorel. A zomrel. V smútku za to vlastne obvinila Eliáša. V podstate mu povedala: „Nikdy som ťa nepozvala, aby si býval v mojom dome. Stalo sa to kvôli tebe.“

Biblia hovorí, že Eliáš vyniesol jej syna na poschodie, kde býval, a volal k Hospodinovi. Boh vyslyšal Eliášovu modlitbu a vzkriesil chlapca z mŕtvych.

Sme náchylní rozmýšľať o Eliášovi ako o biblickej legende, rockovej hviezde. Napokon, zvolal oheň z neba, zastavil dážď a vzkriesil chlapca z mŕtvych. Ale Eliáš bol niekto ako ja a ty. Biblia dokonca hovorí: „Eliáš bol človek podrobený utrpeniu ako vy. Ale horlivo sa modlil, aby nepršalo, a nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov.“ (Jk 5:17)

Tu je niečo, čo si o Eliášovi treba zapamätať. Po veľkom boji s Báalovými prorokmi na vrchu Karmel sa takmer poondial od strachu. Bol v hlbokej depresii a už sa mu ani nechcelo dlhšie žiť.

To nám pripomína, že dokonca aj tí, čo menia svet, sú niekedy v depresii. Všetci máme chvíle smútku. Môžeme bojovať aj s depresiou. A Boh predsa konal v Eliášovi a prostredníctvom Eliáša. A Boh môže pracovať aj v tebe a prostredníctvom teba.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.