Cirkevný zbor - 12. október - evs.sk

Zamyslenia

Cirkevný zbor – 12. október
12. októbra 2023
Play

„Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.“ List Židom 10:25

Satan sa snaží, aby sme kritizovali vlastný cirkevný zbor. Svoje úsilie zameriava na tínedžerov z kresťanských rodín. Pokúša sa vzbudiť v nich nechuť, keď ich pozornosť upriamuje na zlyhanie starších kresťanov a na ich naliehanie dodržiavať staré tradičné zvyky a praktiky.

Je pravda, že v cirkevných zboroch skutočne nie je všetko tak, ako by malo byť. Nie je to tak ani v kresťanských domácnostiach. Napriek tomu nemáme opúšťať svoje zhromaždenia ani domovy.

Rodičia majú počúvať svoje deti a mladí nesmú diktovať. Od mladých sa môžeme veľa naučiť. Môžu nám pomôcť, aby sme nezačali stagnovať vo formách a tradíciách. Duchovný kurz a smerovanie cirkevného zboru majú určovať skúsení, zrelí kresťania, ktorým túto úlohu zveril Boh a iní kresťania.

Pre mladých ľudí môže byť ťažké podriadiť sa tomu. Myslia si, že budúcnosť patrí im. Preto niektorí sklamane rezignujú vo svojom zbore a skúšajú to inde.

Spočiatku všetko vyzerá dobre a sľubne. Ale čas prezradí nedostatky nového miesta. Vysvitne, že ani tam nie je všetko lepšie. Preto sa necítia ako doma ani v novom zbore. Často neprichádzajú do zhromaždenia. Možno vyskúšajú aj tretie miesto, ale výsledok je rovnaký. Potom postupne opúšťajú akýkoľvek cirkevný zbor.

Toto je vážny dôvod, aby si bol ostražitý. Existuje mnoho príkladov, ako sa život uberá nešťastným smerom, keď nepočúvame Božie slovo. Keď Pán hovorí, že nemáme opúšťať spoločné zhromaždenia, nie je to len názor, ktorý máme vziať do úvahy. Sú to slová s Božou autoritou a človek ich nemôže ignorovať bez toho, aby nehrešil proti Bohu.

Ak Božie slovo znie v tvojom zbore pravdivo a správne, potom je tam tvoje miesto, aj keď je toho veľa, čo by si chcel inak, Pán ťa chce používať tam, kde ťa postavil. Vyzýva ťa, aby si miloval a slúžil ako člen zboru. Buď preto verný svojmu vlastnému cirkevnému zboru.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.