Čo je ľahšie? - 25. február - evs.sk

Zamyslenia

Čo je ľahšie? – 25. február
25. februára 2024
Play

„Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať: Vstaň a choď!“ Evanjelium podľa Matúša 9:5

Čo je ľahšie? Na túto Ježišovu otázku nie je dané žiadnemu človekovi, aby na ňu dokázal odpovedať.

Vieme jednu vec: nikto nedokáže uzdraviť slovom ochrnutého, jedine Boh. Uzdravením ochrnutého Pán Ježiš ukazuje, kým je. Je Bohom. A tak má aj Božiu moc odpúšťať na zemi hriechy.

Ale otázka aj tak nie je zodpovedaná.

Ak je Pán Ježiš Bohom, musí ako človek niesť zodpovednosť za hriechy celého sveta. Aby mohol povedať ochrnutému: Odpúšťajú sa ti hriechy, musel Pán Ježiš niesť zodpovednosť za hriechy tohto muža a vyrovnať za neho jeho dlh.

To isté musí urobiť za nás. Aby nám Pán Ježiš mohol odpustiť naše hriechy, musel prijať dôsledky za to, čo sme urobili. A to nebolo ľahké.

Keď Pán Ježiš stál pred svojím utrpením a smrťou povedal: „Teraz mi je duša rozrušená.“ (J 12:27) V Getsemane povedal: „Veľmi smutná je mi duša až na smrť.“

Boží Syn „…v dňoch svojho telesného života hlasným volaním a slzami vysielal modlitby a prosby k Tomu, ktorý Ho mohol zachrániť od smrti, a aj bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť.“ (Žid 5:7)

Čoho sa Ježiš obáva? Nie je to mučenie. Aj mnoho iných ľudí prešlo mučením ako On. Ale je tu niečo, čo sa týka len Pána Ježiša. On nesie Boží súd a trest na svojom tele! Poznáva celú hrôzu odsúdenia!

Toto všetko Pán Ježiš vie a to sa skrýva za Jeho otázkou: „Čo je ľahšie?“

On prijal súd. Pretože bol bohabojný a dodržal cieľ podľa Božieho svätého zákona, mal právo žiť, ako zákon sľubuje tomu, kto dodrží prikázania. Preto Pán Ježiš zvíťazil a oslobodil nás od súdu a trestu!

Preto môže povedať: „Odpúšťajú sa ti hriechy.“

Ale nikto okrem Neho nevie, čo to stálo!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.