Čo je zákon - 6. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Čo je zákon – 6. apríl
6. apríla 2021
Play

„Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, ktorí zákon počúvajú, ale tí budú ospravedlnení, ktorí ho plnia. …v ten deň Boh bude súdiť tajné veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista.“ List apoštola Pavla Rímskym 2:13.16

Čo je zákon? Mnohí ľudia, ktorí sa považujú za kresťanov, ešte nikdy neuvažovali nad touto otázkou. Na vzťah zákona a evanjelia sa pozerajú ako na niečo staromódne, čo nie je až také aktuálne a až tak veľmi sa nás netýka. Takýto postoj prezrádza, že vzťah k Bohu a k Jeho Slovu nie je správny. Otázky smerujúce na to, čo je zákon a čo je evanjelium, sa nestávajú aktuálnymi vtedy, keď sa o tom hovorí, ale sú aktuálne preto, lebo poukazujú na Božie zjavenie sa nám ľuďom! 

Vo svojom Slove nám Boh jasne hovorí, že z Jeho pohľadu sme my ľudia buď pod zákonom, alebo pod milosťou. (R 7:1–3) Neexistuje tretia možnosť. Človek nemôže byť zároveň aj pod zákonom, aj pod milosťou. (R 11:6) Všetci, ktorí nie sú pod Kristom – ktorí nie sú pod milosťou – sú pod zákonom.
Tí, ktorí sú pod zákonom, sú pod Božím súdom a hnevom. Nemajú odpustenie svojich hriechov. Musia zaplatiť svoj účet pred Bohom v deň súdu sami za seba. A účet musí zodpovedať každému najmenšiemu detailu v ich skutkoch, myslení, cítení zážitkoch, atď. Všetko sa ukáže vo svetle, aj najmenšia náklonnosť k hriechu! Zhromažďujú si „hnev – keď príde deň hnevu a zjaví sa spravodlivý súd Boha“. (R 2:5)

Pre človeka pod zákonom nieto nádeje! To ukazuje, aké je pre nás veľmi dôležité vedieť, kde stojíme!
Som pod zákonom? Som jedným z tých, pre ktorých niet nádeje? Ak áno – ako sa z toho dostanem, aby som bol spasený?
V tomto svetle vidíme, že otázka: čo je zákon, je veľmi aktuálna.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.