Čo sa stalo s Božou bázňou? - 9. marec - evs.sk

Zamyslenia

Čo sa stalo s Božou bázňou? – 9. marec
9. marca 2022
Play

Hospodin má spoločenstvo s tými, ktorí sa Ho boja, a svoju zmluvu poznať im dáva.“  (Ž 25:14)

Už nepočúvame veľa o strachu pred Bohom. Zvykli sme hovorievať nasledovné veci: „Je to bohabojný muž“ alebo „je to bohabojná žena.“ Mimochodom, bolo to považované za kompliment.

Dnes počujeme veľa o Božej láske. Samozrejme, Biblia učí o Božej láske a aj my by sme mali o nej učiť. Zdá sa mi však, že v dobe, v ktorej žijeme, nikdy nepočujem o strachu pred Bohom.

Počujeme veľa o sláve Nebies, ale nikdy nepočujeme napomenutia o pekle. Počujeme mnoho o odpustení, ale nepočujeme veľa o pokání. Evanjelium zahŕňa všetko, a preto by malo byť všetko aj hlásané.

V minulosti bola cirkev kritizovaná kvôli kazateľom, ktorí horlivo kázali o pekle. Moja otázka je: Kde sú? Chcem aspoň jedného počuť. Bez okolkov počúvam kazateľov rozprávať o zdraví, bohatstve, prosperite, voľných parkovacích miestach či hojnom požehnaní. Avšak rád by som počul kázeň o ohni a síre. A takisto by som rád počul niečo o strachu pred Bohom.

Strach pred Bohom neznamená, že sa pred Ním máme v strachu skrývať. To nie je to, čo mám na mysli, keď poviem – strach pred Bohom. Nahraď si slovo strach slovom rešpekt, úcta, bázeň či pocta. Jedna z definícií strachu pred Bohom znie nasledovne: „zdravý strach z nahnevania Boha.“ Je to premýšľanie nad následkami hriechu.

Potrebujeme poznať Božiu lásku a mať pred Bohom bázeň. Obe sú dôležité. Slovami Oswalda Chambersa: „Pozoruhodná vec na Božej bázni je, že keď sa bojíš Boha, nebojíš sa ničoho iného, zatiaľčo keď sa Boha nebojíš, bojíš sa všetkého.“

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.