Čo ste počuli od počiatku - 27. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Čo ste počuli od počiatku – 27. apríl
27. apríla 2023
Play

„Čo ste počuli od počiatku, nech zostáva vo vás. Ak zostane vo vás, čo ste počuli od počiatku, aj vy zostanete v Synovi aj v Otcovi. A to je zasľúbenie, ktoré nám On sám zasľúbil: večný život.“ Prvý list Jánov 2:24-25

Toto je pre kresťana zo všetkého najdôležitejšie!

Musíme v nás nechať prebývať zvesť, ktorú nám o Pánovi Ježišovi a Jeho diele zvestovali apoštolovia. V tejto zvesti – a len v nej samotnej – je večný život. Skrze to budeme v Synovi a v Otcovi. Vtedy sa na nás napĺňa to, čo Pán Ježiš povedal: Zostaňte vo Mne a ja zostanem vo vás.

Aktivizujú sa veľké sily, aby nám v tom zabránili.

V súčasnosti sa dáva taký veľký dôraz na to, čo má kresťan robiť, na všetky úlohy, výzvy a povinnosti, ktoré musí naplniť, že Slovo o Ježišovi a o tom, čo nám v Ňom dal Boh, ustupuje do úzadia.

Ľudia hovoria: Samozrejme, že máme veriť v Pána Ježiša. Ale najprv musíme myslieť na svoj kresťanský život.

Keď Slovo o Pánovi Ježišovi zovšednie, práve vtedy Ho začíname opúšťať. Vtedy sa evanjelium stáva len teóriou. Už nemá pre nás platnosť.

Preto sa musíme za každú cenu snažiť, aby sa toto nestávalo! Ako sa toho uchránime?

Božie Slovo odpovedá: Musíme „si všímať , čo sme počuli, aby sme to neobišli.“ (List Židom 2:1)

Musíme sa stále vracať späť k počiatku! Čo sme počuli od počiatku, to v nás musí prebývať. Vtedy budeme stále obnovovaní v našom vzťahu k Bohu a budeme mať stále novú silu pre kresťanský život.

Ak chceš žiť pravdivý kresťanský život, prijmi to za svoje!

Dávaj si pozor na prúd doby! Ak sa ťa zmocní, odvedie ťa od evanjelia, od toho, čo si počul na počiatku. Tam sa začínajú zlé veci!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.