Daj mu svoje najlepšie - 25. máj - evs.sk

Zamyslenia

Daj mu svoje najlepšie – 25. máj
25. mája 2021
Play

„Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6:33)

Počul som o starom farmárovi, ktorý bol veľmi skúpy. Jedného dňa povedal svojmu pastorovi: „Viete, na farme sa mi práve narodili dve teliatka a ja som sa rozhodol, že jedno dám Pánovi.“

„Vážne?“ reagoval pastor, „ktoré?“

„Ešte som sa nerozhodol.“

Prešiel týždeň a jedno z teliatok ťažko ochorelo a zomrelo. Na druhý deň prišiel farmár za pastorom s mŕtvym teliatkom na rukách. Povedal: „Mám zlú správu. Pánovo teliatko práve zomrelo.“

Mnohokrát robíme to isté. Bohu dávame zvyšky. Ak by sa dnes Ježiš ukázal v tvojom dome na obed, ponúkol by si ho zvyškami? Predpokladám, že by si prichystal hostinu hodnú kráľa, tak ako to urobila Marta, keď ju Ježiš navštívil.

Bohu by sme mali dať to najlepšie. Často mu však dávame až to druhé najlepšie. Vieme, že by sme sa mali modliť a čítať Bibliu. Myslíme si však: „Nakoniec sa k tomu dostanem.“ Vieme, že by sme Bohu mali dávať svoje financie, no hovoríme: „Žiadne peniaze mi nezostali“

Biblia nás učí: „Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu.“ (Pr 3:9) Daj Boha na prvé miesto a On ťa požehná.

Ježiš povedal: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6:33) Čo myslel Ježiš tým, keď povedal „všetko toto“? Odkazoval na to, čo budeš jesť, piť a mať oblečené. Daj vo svojom manželstve na prvé miesto Boha a sleduj, ako sa zmení. Daj vo svojich financiách na prvé miesto Boha a sleduj, ako sa zmenia. Daj na prvé miesto Boha. Daj mu to najlepšie. On dal to najlepšie tebe.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.