Dávaj pozor na učenie - 13. december - evs.sk

Zamyslenia

Dávaj pozor na učenie – 13. december
13. decembra 2023
Play

„Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukam. Lebo je výborné, keď sa srdce posilňuje milosťou a nie pokrmami.“ List Židom 13:9

Učenie a náuka väčšinou nie sú hodnotené vysoko u tých, ktorí sa považujú za kresťanov. Dôležitý je život, hovoria. Keď sa človek priznáva ku kresťanstvu, keď sa modlí k Bohu, keď pracuje pri získavaní ostatných, to je najdôležitejšie. Aká je jeho mienka a učenie, to je druhoradé.

Toto sa odôvodňuje tak, že je nebezpečné mať učenie bez života. Tu musíme položiť otázku: neobával sa Pán Ježiš a učeníci učenia bez života?

Odpoveď je jasná. Nikto sa toho neobával viac ako oni. A nikto iný nedáva taký silný dôraz na učenie ako oni!

Samozrejme, že môže existovať učenie bez života. Ale nikdy neexistuje život bez učenia! Je to také jasné, že v prvých časoch kresťanstva bolo kresťanstvo jednoducho nazývané učením. Preto je nebezpečné, keď sme nastavení len na všetky možné kresťanské aktivity a zážitky. Všetko, čo tlačí Božie Slovo do úzadia, nie je z Boha!
To najdôležitejšie pre kresťana je to, čo Biblia nazýva zdravým učením. Sme vystríhaní pred všetkými učeniami, ktoré toto učenie nepovyšujú. Také učenie vedie človeka do zahynutia.

Nesmieme sa nechať zviesť na scestie rôznymi učeniami. To je Božie riadenie pre nás!

Dávaj pozor na učenie. Dávaj pozor na Slovo o Pánovi Ježišovi, na Slovo, ktoré svedčí o Ňom ako o Božom Synovi, ktorý prišiel v tele, ktorý nás vykúpil pre Boha svojou krvou a dnes sa zjavuje po Božej pravici v nebi ako ten, ktorý sa za nás prihovára!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.