Dôjdem niekedy do cieľa? - 8. jún - evs.sk

Zamyslenia

Dôjdem niekedy do cieľa? – 8. jún
8. júna 2021
Play

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Otvor si naširoko ústa, ja ich naplním. Žalm 81:11

Boh vyviedol svoj ľud z krajiny otroctva. Žiadny ľudský spôsob pre ich oslobodenie neexistoval. No Boh zasiahol. Rovnako je to aj v tvojom živote. Nebol si schopný zachrániť sa sám, ale Boh zasiahol. Vytvoril kríž zmierenia na kopci za Jeruzalemom a dovolil, aby na ňom ukrižovali Jeho Syna. Ježiša zasiahol ničivý Boží hnev, aby bol zachránený každý, kto v Ňom hľadá útočište. Na Golgotu nemôžeš zabudnúť. Stále sa musíš vracať k tomu, čo Boh pre teba urobil. Keď stojíš tvárou v tvár Božej obetujúcej sa láske, vraví ti, že Jeho srdce sa nezmenilo. Musíš naširoko otvoriť ústa a Pán ich naplní. Môžeš smelo prosiť Boha o najúžasnejšie veci. Nemal by si byť zbytočne skromný. Pán tvoju modlitbu vypočuje. Najväčšou prosbou zo všetkého je byť spasený. Poznáš otázku: Dôjdem niekedy do cieľa? Nebudem jedným z mnohých, čo zídu z cesty? Súčasne žije v srdci nádej: Keby som len mohol jedného dňa vstúpiť do nového Jeruzalema! Len naširoko otvor ústa! Modli sa, aby ťa Pán zachránil. Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až dňa Krista Ježiša (F 1:6). Tvojím najhorším nepriateľom je ten, kto chce, aby si klesal na mysli. Satanovi sa nepodarilo mnohých poraziť, keď im ukázal svetskú nádheru, no zlomil ich tým, že ich ochromil malomyseľnosťou. Aj dnes by si sa mal modliť k Pánovi. On ťa povedie cestou, ktorou kedysi viedol svoj ľud púšťou. Počuj Jeho odpoveď. Chce posilniť tvoju vieru svojím Slovom. Duch Svätý prináša Božie slovo do tvojho srdca. Potom už nepochybuješ. Boh ho pre teba dokoná. Dosiahneš cieľ. Budeš môcť byť so zástupom, ktorý bude navždy oslavovať Ježiša ako Božieho obetného Baránka, no nie vďaka tebe, ale vďaka Pánovi, ktorý ťa previedol k spáse.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.