Dôkaz Jeho lásky - 15. december - evs.sk

Zamyslenia

Dôkaz Jeho lásky – 15. december
15. decembra 2023
Play

„lebo koho miluje Pán, toho prísne vychováva, a šľahá každého, koho prijíma za syna.“ (Žid 12:6)

Biblia nás viackrát prirovnáva k ovciam. Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma.“ (J 10:27) A v Izaiášovi 53:6 čítame: „My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás.“

V Žalme 23 Dávid spomína dva základné nástroje, ktoré pastieri používajú, aby udržali svoje stáda pri sebe a mimo nebezpečenstva: prút a palicu.

Palica bola dlhá, krivá tyč, ktorá mala viacero využití. Pastier ju napríklad používal na to, aby vrátil novonarodené jahňa jeho matke. Alebo ju natiahol, aby ovce vedeli, že je nablízku. Dávala ovciam pocit pohodlia a bezpečia.

Samozrejme, pastier používal svoju palicu aj na to, aby priviedol späť zablúdené ovce. Keď však ovce vytrvalo zotrvávali na svojej ceste, pastier vytiahol prút. Ten neochotne používal pre dobro oviec.

Ovca, ktorá naďalej blúdila, nielenže riskovala, že ju zabije, ale mohla by tým istým smerom viesť aj ďalšie ovce. Preto niekedy pastier zlomil ovci nohu, pretože je lepšie mať zlomenú nohu, ako sa stať jahňacou nohou.

Aj Boh používa v našich životoch svoj prút a palicu. Ak začneme blúdiť a robiť niečo, čo by sme nemali, Pán použije svoju palicu. Ak v tom však zotrváme, na upútanie našej pozornosti môže použiť svoj prút.

Ak sa to nedávno v tvojom  živote udialo, je to skvelá pripomienka toho, že ťa Boh miluje. Ak do tvojho života vniesol nejakú nápravu či trest, je to preto, že ťa miluje. Snaží sa ťa zachrániť pred niečím oveľa horším.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.