Dokonale preukázaná láska - 23. september - evs.sk

Zamyslenia

Dokonale preukázaná láska – 23. september
23. septembra 2021
Play

„…a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku.“ Evanjelium podľa Jána 13:1

Tu sa stretávame s Ježišovou láskou k svojim učeníkom. Presahuje všetky naše myšlienky a chápanie.

Ježišova láska je taká, že sa vydáva až do krajnosti, aby spasila tých, ktorí v Neho veria. Jeho láska má uskutočniť celý zámer, pre ktorý sa Boh rozhodol ešte pred tým, ako stvoril nebo, zem a človeka. Božie dokonalé, sväté a večné kráľovstvo, kde je dokonalá harmónia a radosť, má obsiahnuť všetko na zemi.

Aby sa toto všetko mohlo uskutočniť, Boží Syn sa vzdal Božej podoby, zobral na seba podobu služobníka a stal sa človekom. On, ktorý je najväčším zo všetkých, sa spravil najmenším. Zobral na seba úlohu očistiť nás od našich hriechov. Všetku našu hanbu, súd a trest, ktoré si zaslúžime za svoje viny a za porušovanie Božieho svätého zákona – zobral na seba, ako keby to bol On, ktorý to všetko spravil a zaslúžil si náš súd a trest. Ponížil sa, aby nás vyvýšil k právam, ktoré má On ako Boží Syn.
Ilustruje to umývaním nôh. Očisťuje svojich učeníkov od každodenných hriechov. A tak isto sa správa k nám. Očisťuje všetkých veriacich, ktorí Mu vyznávajú svoje hriechy, od hriechu a nespravodlivosti.

Uchopme túto obrovskú lásku! Apoštol o Ňom svedčí: „Žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Nepohŕdam milosťou Božou. Lebo ak je spravodlivosť zo zákona, tak Kristus nadarmo umrel.“ (G 2:20–21)

Ak neveríš v Pána Ježiša, pohŕdaš Božou milosťou! Ale ak v Neho veríš, Jeho láska ťa povedie k cieľu!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.