Dôležitosť Ducha Svätého - 23. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Dôležitosť Ducha Svätého – 23. apríl
23. apríla 2023
Play

„V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy — evanjelium o svojej spáse — a uverili ste v Neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým.“ List Efezským 1:13

Bez Ducha Svätého sa nik nemôže stať kresťanom, a nik nemôže byť kresťanom bez Ducha Svätého.

Nikto nedokáže prirodzene rozpoznať závažnosť hriechu. Nedokážem pochopiť, ako by ma Boh mohol odmietnuť a odsúdiť na zatratenie. Všetko sa mení, keď mi Duch Svätý zasvieti do srdca skrze Božie slovo. Vtedy sa hriech stáva najzávažnejším. Chlad, ľahostajnosť a protirečenie srdca ma obviňujú a odsudzujú. Vďačím Bohu za všetko. Napriek tomu Mu neďakujem, nechválim a neposlúcham Ho tak, ako by som mal. Ja sám som vždy prvoradý. Keď chcem mať niečo do činenia s Bohom, je to skôr preto, aby som Ho využil, nie aby som sa pred Ním sklonil.

Keď mi Boží Duch ukáže hoci len časť z hĺbky môjho porušenia, nemôžem uveriť, že je nejaká možnosť, aby som bol spasený.

Duch však neprestáva usvedčovať svet z hriechu. Úlohou Ducha Svätého je zjaviť Ježiša. Môžem o Ňom počuť a čítať, ale nemôžem si darovať vieru. Ak Boží Duch neprivedie Ježiša do môjho srdca, nikdy sa dnu nedostane. Duch Svätý však nič nemá radšej, ako oslavovať Ježiša.

On robí Ježiša najväčším a najvzácnejším pokladom srdca. Nie je vzdialený a nedostupný. Jeho láska zohrieva a vyžaruje. Viem, že ma miluje. Jeho láska vzbudzuje lásku v srdci a ja ju opätujem.

Keď sa to stane, nemôžem žiť bez Ježiša. Moje pocity sa menia. Niekedy som chladný, inokedy srdečný. Raz som horlivý, raz zase ľahostajný. Keď sú pocity silné, srdce mám plné chvály Pána Ježiša. Keď zmiznú a zdá sa, akoby ma Ježiš opustil, táto úzkosť ma ženie späť k Nemu. Ježiš a Jeho spása mojej duše sú dôležitejšie ako čokoľvek iné. Radšej by som zomrel, než stratil Ježiša.

Toto mi v srdci spôsobuje Duch.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.