Dôveruj Božiemu plánu - 30. marec - evs.sk

Zamyslenia

Dôveruj Božiemu plánu – 30. marec
30. marca 2024
Play

„Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly.“ (2Kor 10,4)

Malchus mohol byť rád, že Peter bol rybár a nie šermiar. Keď boli učeníci s Ježišom v Getsemanskej záhrade, zrazu videli prichádzať veľký zástup. Peter bez zaváhania vytiahol svoj meč a švihol rukou. Malchus, sluha najvyššieho kňaza, prišiel o ucho.

Peter sa snažil bojovať duchovný boj fyzickými prostriedkami.

Ježiš mu povedal: „Vlož svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú. Či sa nazdáš, že by som nemohol prosiť Otca, a postavil by mi hneď viac ako dvanásť plukov anjelov? Ale ako by sa potom naplnili Písma, že sa to musí tak stať?“ Mt 26,52-54

Inými slovami: „Peter, tento boj sa nedá vyhrať takýmto spôsobom. To nie je ten správny čas.“

Biblia nám hovorí: „Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly.“ (2Kor 10,4)

Je tiež dôležité poznamenať, že Ježiš uzdravil ucho sluhu najvyššieho kňaza. Malchus si to nezaslúžil. No aj napriek tomu sa Ježiš sklonil a uzdravil jeho ucho. Toto bol posledný zázrak, ktorý Ježiš vykonal.

Zvyšok príbehu poznáš. Náš Pán bol ukrižovaný. Niesol na sebe hriechy sveta a nakoniec vstal z mŕtvych.

Každý kresťan sa môže ocitnuť v Getsemanskej záhrade, na mieste, kde si uvedomí, že poslušnosť je dôležitejšia ako osobné túžby. Božia sláva je dôležitejšia ako naša sláva a priania. Radšej povedzme: „Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty.“

Si dnes na takomto mieste? Poddaj sa Božej vôli. Nakoniec budeš rád, že si tak urobil. Jeho plán pre teba je lepší ako ten, ktorý máš ty.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.