Dovoľ, aby Pán vybral za teba - 23. marec - evs.sk

Zamyslenia

Dovoľ, aby Pán vybral za teba – 23. marec
23. marca 2024

„On Skalou, dokonalé je dielo Jeho, lebo všetky Jeho cesty sú správne. Je Bohom verným, a nie vierolomným, On spravodlivý je a priamy.“ Dt 32,4

Pil si už niekedy niečo také odporné, že si to nemohol celé dopiť? Napríklad mlieko, o ktorom si nevedel, že je pokazené?

V Getsemanskej záhrade si Ježiš kľakol a takto sa modlil: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty.“ (Mt 26,39)

Pohár, do ktorého Ježiš hľadel, mu otrávil žalúdok. Ale nešlo o naozajstný pohár. Bol to pohár utrpenia. Náš Pán nachvíľu cúvol späť, keďže si uvedomoval, že On – bezhriešny, dokonalý a čistý – musí vziať na seba všetko, čo je hriešne, nedokonalé a špinavé.

Ježiš trávil všetok svoj čas v spoločenstve so svojím Otcom, ale čoskoro mal vziať všetok hriech sveta na seba. Ježiš vedel, čo sa stane. Vedel, že Judáš ho zradí, jeho učeníci ho opustia a Peter ho zaprie. Vedel aj o bičovaní, ukrižovaní a o všetkom ostatnom.

Ježiš nechcel vypiť tento pohár, ale vedel, že je to nutné. Nebolo pochýb o tom, že to bude pre neho viac ako náročné. Chystal sa čeliť úplnému Božiemu hnevu, ktorý bol namierený proti hriechu.

Ale pozrite sa, čo to prinieslo. Prinieslo nám to spásu. Vďaka tomu, čo Ježiš urobil, že vypil ten pohár, môžeme vzývať jeho meno. Aj keď to bolo náročné, bolo to nevyhnutné pre dosiahnutie najvyššieho cieľa.

Ježiš nám dal príklad, čo máme robiť v čase pochybovania. Takto sa modlil: „Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty.“

Nebudeme poznať Božiu vôľu vo všetkých situáciách. Dovolíme Bohu, aby práve v týchto chvíľach, keď nepoznáme jeho vôľu, vybral za nás? Nikdy sa nemôžeme báť vložiť neistú budúcnosť do rúk Boha, ktorého poznáme.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.