Duch Svätý nás poučuje - 10. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Duch Svätý nás poučuje – 10. apríl
10. apríla 2021
Play

„A keď príde, poučí svet: o hriechu – o hriechu, že neveria vo mňa.“ Evanjelium podľa Jána 16:8-9

Tu sa rozpráva o konaní Svätého Ducha a Božie Slovo sa vyjadruje veľmi presne. Hovorí, že v deň súdu sa bude človek musieť zodpovedať za svoj účet pred Bohom, za celý svoj život do najmenších detailov. Je to jasné v súvislostiach s Listom apoštola Pavla Rímskym 2:16: „V ten deň Boh bude súdiť tajné veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista.“

Keď smeruje človek do zahynutia, je to preto, že neverí v Pána Ježiša, ktorý hovorí: Duch Svätý poučí svet o hriechu, lebo neveria v Neho.
Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby spasil hriešnikov, a to aj tých najväčších. On zaplatil náš účet na Golgotskom kríži. „A dlžobný úpis, ktorý s predpismi zákona proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž.“ (Kol 2:14)
Kto verí v Pána Ježiša, nemusí platiť za seba v deň súdu. Pán Ježiš zaňho zaplatil.
Ale všetci, ktorí nie sú v Kristovi, budú musieť zaplatiť účet sami za seba. Ich neposlušnosť ich odsúdi. „Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.“ (J 3:36)
Takže Duch Svätý nás poučuje a usvedčuje z hriechu, pretože neveríme v Pána Ježiša. Týmto spôsobom nás chce k Nemu priviesť. K Pánovi Ježišovi, ktorý je naša jediná záchrana, a ktorý nám dáva večný život.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.