Duch synovstva - 29. október - evs.sk

Zamyslenia

Duch synovstva – 29. október
29. októbra 2023
Play

„Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče!“ List apoštola Pavla Rímskym 8:15

Duch synovstva je Boží Svätý Duch.

On nám ukázal náš hriech. On nás pritiahol k Pánovi Ježišovi. A keď sme prišli k viere v Pána Ježiša, začal v nás prebývať Svätý Duch.

Nie sme Božie deti preto, lebo sme dostali Ducha synovstva, ale naopak; preto sme dostali Ducha synovstva, lebo sme Božie deti. Vidíme to v Liste apoštola Pavla Galatským (G 4:6): „A keďže ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče!“

Aká je teda podmienka na to, aby sme boli Božími deťmi?

Je to nezaslúžené, je to zdarma, z Jeho milosti, skrze vykúpenie v Pánovi Ježišovi Kristovi. (R 3,24) Nie je daná žiadna podmienka, ktorú musíme naplniť na to, aby sme boli Božími deťmi, len jednoducho prijať Pána Ježiša a vložiť v Neho svoju dôveru. Detstvo nám je dané zdarma, v Pánovi Ježišovi. Všetci, ktorí tento dar prijímajú, stávajú sa Božími deťmi skrze vieru v Pána Ježiša Krista.

Vtedy prichádza Duch synovstva do srdca ako dôsledok, že sme vo viere prijali Pána Ježiša. Tento Duch v nás pôsobí tak, že môžeme k Bohu vo viere volať.

Sú dve veci, ktoré môžeme volať. Jednou je volanie v radosti, oslavovanie. Druhou je volanie v núdzi, keď človek kričí o pomoc.

Slovo, ktoré je použité tu, znamená volať, kričať v núdzi zo srdca, volať v ťažkostiach!

Boží Duch pôsobí ako Duch synovstva v našich srdciach tak, že keď sme v núdzi, môžeme k Bohu volať v dôvere tak, ako volajú deti k svojmu otcovi.

Abba je aramejské slovo. Je výrazom dôvery. V skutočnosti znamená: Otecko! Ale nie je slušné preložiť to takto. Preto je to preložené ako Otec. (V Nórsku Pánova modlitba začína: „Náš Otec“. Je to v bázni pred Bohom ; podobne aj staršie deti a dospelí hovoria otcovi len ’otec’.) A to tiež ukazuje, že je to Božia vôľa, aby Jeho veriaci volali k Nemu v dôvere vtedy, keď im je ťažko.

Používaj toto právo!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.