Duchovná citlivosť - 30. október - evs.sk

Zamyslenia

Duchovná citlivosť – 30. október
30. októbra 2023
Play

„Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi.“ (1Jn 2:15)

Sú určité prvky každodenného života, ktoré nie sú samé osebe hriešne, ale ak sú zneužité, majú tendenciu uviesť nás do hriechu. Zneužívať doslovne znamená „nadmerne používať“. V mnohých prípadoch sa nadmerné používanie vecí, ktoré je legálne, stáva hriechom. Túžba je neodmysliteľná časť charakteru. Musí však byť podmienená oprávnenými predmetmi a realizovaná v správnom pomere. Zamýšľať sa nad základnými životnými potrebami a starať sa o svoju rodinu je určite podstatné, môže sa to však zvrhnúť do úzkosti, a potom, ako nás Kristus napomínal, starosti o tento život udusia duchovné semienko v našom srdci.

Zarábať peniaze je pre náš každodenný život nevyhnutné. Zarábanie peňazí má ale sklon zvrhnúť sa na milovanie peňazí, s čím prichádza klam bohatstva, ktorý pokazí náš duchovný život. Svetskosť je z väčšej miery v kresťanských kruhoch nepochopená. Nemôžeš ju obmedziť na určité miesto, cestu či okolnosť života a povedať, že jeden človek je duchovný a druhý nie je. Svetskosť je v skutočnosti duch, atmosféra, vplyv, ktorý preniká celkový život a ľudskú spoločnosť. Musíme sa pred ňou neustále a dôrazne chrániť.

Modlitba dňa

Pane, udržuj ma v citlivosti na Tvojho Ducha, aby som neupadol do ducha svetskosti a jeho žiadostí.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.