Dva dotyky - 16. december - evs.sk

Zamyslenia

Dva dotyky – 16. december
16. decembra 2021
Play

„Potom mu znova položil ruky na oči. Slepec ich otvoril, ozdravel a videl všetko jasne.“  Evanjelium podľa Marka 8:25

Keď Ježiš položil ruky na slepca, pomohol mu prvýkrát. Slepec dokázal rozpoznať ľudí. Chodili dookola, ale vyzerali ako stromy. Oči sa mu naplno otvorili, až keď sa ho Ježiš dotkol druhýkrát.

Mnohí z tých, ktorí stretli Ježiša, mali rovnakú skúsenosť. Videli niečo, čo predtým nevideli. Ježiš sa pre nich stal živou realitou. Dotkol sa ich a ich život sa zmenil.

Ale stále nevidia všetko jasne.

Nepochopili tajomstvo spásy. Zaoberajú sa sami sebou a svojím kresťanstvom viac ako dielom spásy, ktoré Ježiš dokonal.

Ak si jedným z nich, mal by si sa naučiť lekciu od slepca. Bol pravdivý a Ježišovi povedal, ako to vidí. Mnohí tak nerobia. Simulujú jasný duchovný zrak, ktorý nemajú. Preto sa im nedá pomôcť. Bráni v tom ich pokrytectvo. Vedie ich k názoru, že žiadnu pomoc nepotrebujú.

Uč sa od slepca! Buď úprimný!

Nepopieraj, že Ježiš začal v tebe svoje dobré dielo. Ani nepredstieraj, že máš plné svetlo evanjelia, ktoré ti Ježiš ešte nedal.

Popros Ho, aby na teba znova položil ruky. Popros Ho, aby ti zjavil plnosť vykúpenia a milosti, aby si sa mohol pozrieť do dokonalého zákona slobody a vytrvať v tom.

Venuj pozornosť Božiemu slovu. Prostredníctvom Slova nás Ježiš vedie do každého duchovného požehnania v nebeských sférach. Nie je to však skrze duchovné zážitky. Nie, On osvieti tvoje srdce, aby si videl, aký si bohatý v Ňom. Uvidíš, že Ježiš nielen zomrel za teba ako obeť zmierenia, ale tiež namiesto teba žil. Namiesto teba naplnil zákon. Čokoľvek ti chýba, to máš v hojnosti v Ňom.

Vidíš, že si nekonečne bohatý.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.