Evanjelium ako výzbroj - 30. január - evs.sk

Zamyslenia

Evanjelium ako výzbroj – 30. január
30. januára 2024
Play

„Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolávať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť.“ List apoštola Pavla Efezským 6:13

Boh nám dal výzbroj, ktorá obstojí pred protivníkom, jeho mocou a vplyvom.

Sami zo seba a na základe našich predpokladov nemáme ako obstáť proti duchovnému vojsku zla. Preto je dôležité zobrať na seba výzbroj a používať ju!

Bez tejto výzbroje sme vystavení vplyvu, ktorým sme obklopení vo svete. Vtedy sme strhávaní prúdom. Zvlášť sa musíme mať ’na pozore’ pred všetkým tzv. novým, čo sa pretláča do nášho kresťanského života a do našej práce v Božom kráľovstve! Slovo ’moderný’ je často satanovým pôsobením na poli kresťanstva.

Tu ide práve o to, vrátiť sa na začiatok, k Ježišovi Kristovi! Naša sila je v Pánovi. V Ňom je aj výzbroj, ktorú si máme obliecť.

Výzbroj pozostáva zväčša z troch dielov: To, čo si na seba obliekame, ďalej obranná zbraň a útočná zbraň.

To, čo si máme obliecť, je v Písme čiastočne opisované ako vlastnosti Mesiáša. V evanjeliu o Pánovi Ježišovi a o Jeho dokonalom diele, je pre nás pripravené všetko, čo si na seba máme zobrať. Od prilby spasenia až po pripravenosť k boju, ktorú nám dáva evanjelium pokoja.

Evanjelium nás ochraňuje od hlavy až po päty. Ochraňuje naše vyznanie, naše myšlienky. Dáva nám schopnosť vidieť nebezpečenstvá.

Evanjelium nás kryje pred zbraňami satana. Jeho zbrane nikdy nepreniknú cez pancier spravodlivosti

Evanjelium nám dáva silu bežať a mať zručnosť v boji. V slove o Pánovi Ježišovi nájdeš všetko, čo ti umožňuje obstáť, keď zlo útočí!

Ale bez evanjelia sme bez výstroje. A nemáme ani nič, čím môžeme čeliť zlu!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.