Evanjelium o kráľovstve - 25. november - evs.sk

Zamyslenia

Evanjelium o kráľovstve – 25. november
25. novembra 2023
Play

„Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec.“ Evanjelium podľa Matúša 24:14

Evanjelium o kráľovstve, to je zvesť o Ježišovej osobe, o Jeho moci a panstve. Obsahuje tiež všetko, čo povedal On o svojom zástupnom diele, utrpení, smrti, vzkriesení a vstúpení na nebo. V neposlednom rade je to zvesť o tom, že po zmŕtvychvstaní dostal všetku moc na nebi aj na zemi.

Všetko, čo hovorí Božie Slovo o Božom kráľovstve, vzťahuje Pán Ježiš na seba a svoje kráľovstvo. Podobne o Ježišovom kráľovstve platí celý Žalm 145 a najmä slová: „Tvoje kraľovanie je kraľovaním všetkých vekov, cez všetky pokolenia Tvoje panovanie.“ (Ž 145:13)

Bez ohľadu na to, čo sa tu vo svete deje, ako sú všetky kráľovstvá otriasané udalosťami a padajú, toto kráľovstvo je neotrasiteľné a nepadá. Je založené na zástupnom skutku Ježiša Krista a na Jeho moci a sláve.

Všetci ľudia, ktorí veria v evanjelium, majú v tomto kráľovstve miesto. Pán Ježiš hovorí, že sú v ňom všetci, ktorí sú narodení z Boha. Nie je to tak, že ho môžeme vidieť svojimi očami a povedať, že je tu alebo tam. Ale aj tak je realitou tu na zemi, vo všetkých kresťanoch. (L 17:31)

Zvesť o tomto kráľovstve sa má dostať do celého sveta na svedectvo všetkým národom. Pán Ježiš nehovorí, že všetky národy sa stanú kresťanmi. Hovorí, že všetci dostanú možnosť prijať svedectvo z Božieho kráľovstva.

Keď sa to stane, čas sa naplní. Vtedy príde koniec. Preto je treba prijať toto kráľovstvo, kým je ešte čas!

Urobil si to?

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.