Falošnosť - 25. január - evs.sk

Zamyslenia

Falošnosť – 25. január
25. januára 2024
Play

„Bývali však v ľude aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí uvedú skazonosné sektárstvo, a keďže budú zapierať aj samého Pána, ktorý si ich vykúpil, uvalia na seba skorú skazu.“ Druhý list apoštola Petra 2:1

Duchovné vojsko zla a satanov vplyv stretávame najmä skrze falošných učiteľov a kazateľov.

Vyzerajú ako kresťania a z ľudského pohľadu žijú pekný, náboženský život. Keby tak nerobili, nikdy by sa medzi kresťanov nedostali. Ale dostávajú sa. Nestavajú sa otvorene proti Kristovi a nehovoria proti Nemu. Ale naopak, vydávajú sa za tých, ktorí chcú upevniť evanjelium a dať do popredia Pánove veci.

Falošnosť sa prejavuje vtedy, keď prinášajú obrátené učenia. Hovoria, že máme prirodzene veriť v Pána Ježiša, ale dodávajú niečo, čo v skutočnosti podkopáva a ničí svedectvo Písma o Pánovi Ježišovi.

Odmietajú Pána, ktorý ich vykúpil. Ale robia to spôsobom, ktorý nie je zreteľný a zjavný, a ktorý sa väčšine ľudí zdá ako správne kázanie.

Títo ľudia sú skutoční služobníci satana. Sú pre zbor tým najnebezpečnejším na tomto svete. Výsledkom ich kázania a učenia je, že ľudia sú vedení do zatratenia, hovorí Božie
Slovo. Keby satan nemal vo svojej službe náboženských, a z ľudského pohľadu morálne vysokohodnotných ľudí, ďaleko by sa nedostal. Ale takýchto ľudí je veľmi veľa.

Len tí, ktorí dostali do srdca Božieho Ducha, poznali, čo je nám dané Bohom a môžu takéto veci posúdiť vo svetle Božieho Slova.

Dostali dary milosti skúšať duchov, či sú z Boha.

Je nebezpečné, keď ich Boží ľud nechce počúvať.

Ale je tiež úlohou každého kresťana, aby súdil každé vyučovanie a kázanie vo svetle Božieho Slova. Božie Slovo hovorí: Skúmaj všetko a dobrého sa drž.

Stráň sa každého kázania, ktoré odmieta Pána Ježiša ako Božieho Syna. Stráň sa každého kázania, ktoré popiera to, že nás vykúpil svojou krvou!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.