Had na púšti - 31. august - evs.sk

Zamyslenia

Had na púšti – 31. august
31. augusta 2022
Play

“A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život.” Evanjelium podľa Jána 3:14-15

Ako sa môže človek znova narodiť? Keď sa to Nikodém spýtal Pána Ježiša, najprv dostal miernu výčitku: “Ty si učiteľ v Izraeli a nevieš to?”

V Izraeli je aj dnes mnoho učiteľov, ktorí to nevedia. Ale ak chceme poznať správnu odpoveď na túto základnú otázku, musíme počúvať, čo hovorí Pán Ježiš.

Odpovedá v obraze: “Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka.” Povýšený v tomto význame znamená byť zavesený na dreve, na kríži. Toto slovo bolo zvyčajne používané v súvislosti s ukrižovaním.

Izraeliti zhrešili. Za trest boli uštipnutí jedovatými hadmi, ležali a umierali na púšti. Doslovne povedané, ležali pod rozsudkom smrti podľa zákona. Vtedy dal Pán Mojžišovi príkaz, aby pomohol ľudu. Mojžiš zhotovil medeného hada a vyložil ho na stĺp, aby ho izraeliti mohli vidieť. Tí, ktorí sa na hada pozreli, boli oslobodení od trestu a okamžite uzdravení.

Podobne mal byť zavesený na kríž Pán Ježiš, ako trest za naše hriechy, aby sme sa mohli na Neho pozrieť a získať večný život. Skrze vieru v Pána Ježiša sme oslobodení od trestu smrti podľa zákona, ktorý by nás viedol do zatratenia., keby sme sa neobrátili a neverili v Pána Ježiša,

Tak, ako hriech so sebou prináša smrť, tak utrpenie Ježiša Krista prináša so sebou večný život

Preto vierou v Pána Ježiša máme večný život!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.