Hlad a smäd po spravodlivosti - 25. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Hlad a smäd po spravodlivosti – 25. apríl
25. apríla 2024
Play

„Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.“ Evanjelium podľa Matúša 5:6

Hlad a smäd vyjadrujú základné životné potreby. V tejto súvislosti vyjadruje hlad a smäd potreby kresťana, aby mohol ako kresťan žiť.

To, čo sme dostali od Boha, musíme odovzdávať ďalším ľuďom, inak náš duchovný život stagnuje.

Z pôvodného textu je jasne vidno, že v týchto slovách sa hovorí o konkrétnej spravodlivosti. Kresťan lačnie a žízni po spravodlivosti v celej jej plnosti. Túži po bezhriešnosti a dokonalosti. Nebude spokojný, kým nebude ako Pán Ježiš.

A to nebude nikdy, kým je tu na tomto svete. Ale spravodlivosť, ktorú kresťan rozvíja, je výhradnou spravodlivosťou Pána Ježiša, ktorý sám žije a pôsobí v ňom. Nejde o žiadne vylepšenie našej hriešnej prirodzenosti. Ide o to, že odstupujeme od toho, kým sme sami osebe, považujeme sa za mŕtvych pre hriech a živých pre Boha v Ježišovi Kristovi.

Vtedy sme pripravení pre Ježiša a sme Mu k dispozícii. Používa nás a zjavuje sa skrze nás iným ľuďom.

Sám kresťan má stále pocit, že to nie je dokonalé. Nikdy nemôže byť spokojný so svojím kresťanským životom, alebo s tým, ako Bohu slúži vo svete. Preto je v ňom vždy hlad a smäd po tejto spravodlivosti. Keby bol spokojný, dialo by sa niečo zlé. Hlad a smäd sú znakmi života.

Jedného dňa bude nasýtený. V deň, keď príde opäť Pán Ježiš a bude s Ním stáť v dokonalom Božom kráľovstve a bude Mu podobný. V ten deň bude uspokojený!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.