Hlbšie poznanie Ježiša - 20. január - evs.sk

Zamyslenia

Hlbšie poznanie Ježiša – 20. január
20. januára 2022
Play

„aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho.“ List Efezským 1:17

Mnohí kresťania len veľmi málo rozmýšľajú o Ježišovi. Vedia, že je ich Spasiteľom. Veria, že prijali odpustenie hriechov z milosti. Sú presvedčení, že jedného dňa sa s Ježišom stretnú, ale neobracajú k Nemu svoj zrak.

Výsledkom je úbohý kresťanský život, pretože Ježiš nie je len Pôvodcom našej viery, ale aj jej Dokonávateľom.

Všetka moc svätého života spočíva v hlbokom poznaní významu Ježišovej smrti a vzkriesenia.

Bez Ducha múdrosti a zjavenia nedokážeš pochopiť, kto je Ježiš. Nedokážeš nájsť odpočinok v očisťujúcej moci Ježišovej krvi, ak Ho Duch Svätý neprestajne neoslavuje v tvojom srdci. Z vlastných síl nedokážeš neustále hľadieť na Ježiša. Slovo musí ožiť v tvojom srdci, inak stratíš radosť v Bohu. Sám od seba netúžiš po chlebe života. Hlad a smäd v tebe musí spôsobiť Duch Svätý.

Pavol poznal cestu k Božiemu srdcu. Žil na modlitbách a žiada nás, aby sme nasledovali jeho príklad. Spoznal, kadiaľ vedie cesta ku všetkému dobrému.

Keď ti Boh dal poznanie Ježiša, o ktoré si Ho prosil, bol si naplneným kresťanom? Je mnoho takých, čo stratili vieru v moc modlitby. Nedostávajú, lebo neprosia Boha.

Nikdy nie je neskoro začať sa modliť. Nech je najdôležitejšou modlitbou tvojho života prosba, aby ti Boh dal Ducha múdrosti a zjavenia, aby si Ho mohol lepšie poznať. Boh tvoju modlitbu splní. Je to modlitba v súlade s Jeho vôľou. Umožní ti vidieť význam Ježišovej smrti a vzkriesenia a to ti prinesie iný pohľad na seba ako na Božie dieťa. Svitne ti, aký si v Ňom bohatý. Ak si ustarostený a znepokojený, utíšiš sa a naplní ťa vďaka a radosť.

Uvidíš, ako ťa vyslobodí zo všetkého, čo ťa zväzuje. Srdce sa ti bude radovať z toho, že Boh počíta práve s Ježišom. To ti dá odvahu urobiť to isté.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.