Hospodin je strážcom - 13. marec - evs.sk

Zamyslenia

Hospodin je strážcom – 13. marec
13. marca 2024
Play

„Hospodin je strážcom prostých.“ Žalm 116:6

Je bezpečné patriť k ľuďom, ktorých Hospodin zvlášť ochraňuje. Nikto im nemôže ublížiť, ani im nič spraviť, pretože ich Pán chráni a drží nad nimi svoju ruku. Tí, ktorí sú ich nepriateľmi, dostávajú za nepriateľa Boha.

Kto sú títo ľudia? Božie Slovo ich nazýva prostými.

V ľudských ušiach to neznie príliš príťažlivo, a väčšina ľudí hneď myslí na tých, ktorí sú bezvýznamní a nie sú príliš inteligentní.

Avšak tieto slová sa vôbec netýkajú skutočnosti, či je niekto inteligentný, alebo nie, alebo či má vedomosti, alebo nie. ’Prostý’ znamená myseľ, ktorá je zameraná na jedinú vec, na Božie Slovo.

Prostý je ten, kto uznáva autoritu Biblie. Nesnaží sa byť sudcom nad Božím Slovom. Aj keď všetkému v Božom Slove nerozumie, skláňa sa pred ním a zachováva ho.

Tí, ktorí veria Biblii, sú často napádaní. Ale nemajú sa čoho báť. Sám Pán ich ochraňuje. On ich bráni.

Sú dané aj mnohé iné zasľúbenia, ktoré sa viažu na tých, ktorí sú prostej mysle. Bývajú oslovovaní Svätým Duchom skrze Slovo viac, než ostatní.

„Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého.“ (Ž 19)

Nerob sa múdrym! Nespoliehaj sa na svoj vlastný rozum! Nechaj sa vzdelávať Božím Slovom bez odporu a protestov!

Vtedy budeš jedným z tých, ktorých Pán chráni!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.