Hrozba zvnútra - 28. február - evs.sk

Zamyslenia

Hrozba zvnútra – 28. február
28. februára 2022
Play

„Zrazu sa strhlo veľké bedákanie ľudu a žien proti vlastným židovským súkmeňovcom.“ (Neh 5:1)

Benjamin Franklin pri podpisovaní Deklarácie nezávislosti poznamenal: „Vskutku musíme všetci držať pokope, v opačnom prípade budeme nepochybne všetci rozdelení.“ Franklin vedel, že najväčšia hrozba pre národ s názvom Spojené štáty americké nespočívala v príchode Britov zvonku, ale v rozdelení a konfliktoch prichádzajúcich zvnútra.

Keď Nehemiáš a judskí Židia rekonštruovali hradby Jeruzalema, dialo sa nasledovné: „Zrazu sa strhlo veľké bedákanie ľudu a žien proti vlastným židovským súkmeňovcom. Niektorí hovorili: Svojich synov a svoje dcéry dávame do zálohy,  aby sme dostali obilie, najedli sa a ostali nažive.“ (Neh 5:1-2)

Títo ľudia s veľkou obetou opustili Babylon. Neboli to stavitelia. Boli to skrátka ľudia, ktorí videli, že je potrebné vykonať prácu, a tak sa chceli do nej pustiť.

Avšak, ich vlastná duchovná rodina, židovskí spolubratia, ich zneužívali. Akoby toho nebolo dosť, v krajine bol hlad, a títo ľudia museli svojim lakomým príbuzným platiť šialene vysoké úroky.

Prišiel som na to, že niektorí ľudia, ktorí o sebe tvrdia, že sú kresťania, sa ako kresťania nesprávajú. Ťažko sa mi verí, že sú Kristovi nasledovníci. Vieru v Neho prehlasujú, no niekedy uvažujem, či je to tak naozaj.

Ak diabol neuspeje v útokoch zvonku, pokúsi sa zaútočiť zvnútra. Namiesto dobýjania a plienenia bude rozdeľovať a víťaziť.

K odradeniu často dochádza vtedy, ak sa nejaký projekt, plán či vzťah nevyvíja podľa našich predstáv. A keď svoj zrak odvrátime od Pána, budeme znechutení. Zažijeme obdobia nepochopenia, mýlnej interpretácie a nedocenenia. Preto ak sa cítiš znechutene, upri svoj zrak na Pána.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.