Hurikán Grace - 25. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Hurikán Grace – 25. apríl
25. apríla 2023
Play

„Keď vstúpil na loď, nasledovali Ho učeníci. A hľa, veľká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikývali loď, a On spal.“ Matúš 8:23-24

Film Dokonalá búrka (The perfect storm) rozpráva skutočný príbeh o búrke na pobreží Massachusetts v roku 1991. Bola to najsilnejšia zaznamenaná búrka v dejinách. Táto takzvaná dokonalá búrka vznikla z troch búrok, ktoré sa spojili do jednej. V Atlantickom oceáne tak vznikli temer apokalyptické podmienky. Do dvoch búrok narazil hurikán, ironicky nazývaný hurikán Grace (Milosť). Kombináciou týchto troch poveternostných prvkov vznikol obrovský približne 3 220 kilometrov široký hurikán, ktorý vytváral tridsať metrov vysoké vlny. 

Vo 8. kapitole Matúša nachádzame príbeh o Ježišových učeníkoch zoči-voči tomu, čo by sa mohlo nazvať ich vlastným hurikánom Grace. Čítame: „Keď vstúpil na loď, nasledovali Ho učeníci. A hľa, veľká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikývali loď, a On spal“ (v. 23-24).

Všimni si, že verš 23 hovorí: „nasledovali Ho učeníci.“ A kam ich viedol? Rovno do búrky. Táto búrka prišla preto, že učeníci poslúchali Pána, nie preto, že Ho neposlúchali. Niekedy, keď prídu problémy, hovoríme, že sú dôsledkom neposlušnosti. Ale v skutočnosti môže byť búrka výsledkom poslušnosti.

Boh môže v našom živote použiť búrky na to, aby dosiahol svoje zámery. Ako sa vraví, čo ťa nezabije, to ťa posilní. Niekedy sa zdá, že by bolo lepšie nikdy nevojsť do búrky. Domnievame sa, že život by mal byť len ľahký. Ale sú veci, ktoré sa učíme v búrkach. Isté veci sa učíme v ťažkostiach a krízach, lebo inokedy sa ich nenaučíme. 

Ak v živote nie sú žiadne skúšky, nie sú ani víťazstvá. Boh má svoje zámery s búrkami. A presne tak ako bol Ježiš so svojimi učeníkmi, bude aj s nami.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.