Ja som - 7. september - evs.sk

Zamyslenia

Ja som – 7. september
7. septembra 2021
Play

Ako im povedal: Ja som!, ustúpili a padli na zem.“ Evanjelium podľa Jána 18:6

Toto sa stalo v Getsemanskej záhrade. Vyslanci najvyššej rady vedení Judášom prišli, aby zajali Pána Ježiša a doviedli Ho do domu veľkňaza. Prišli s fakľami, lampami a so zbraňou. Pán Ježiš vyšiel k nim a povedal: Koho hľadáte? Oni mu odpovedali: Ježiša Nazaretského. Pán Ježiš im odpovedal: Ja som!
Vtedy ustúpili a padli na zem. Čo to znamená?

Zachytili záblesk z toho, kým Pán Ježiš v skutočnosti je. Stalo sa to skrze Ježišovu odpoveď, keď hovorí: Ja som. Dáva sa spoznať, že On je ten Ježiš z Nazareta, ktorého hľadajú, ale zároveň hovorí „Ja som“ takým spôsobom, že vzťahuje Božie meno na seba.

V Druhej knihe Mojžišovej (2M 3:14) sa Pán pred Mojžišom označuje slovami: „SOM, KTORÝ SOM. Riekol ďalej: Tak povedz Izraelcom, SOM poslal ma k vám.“
Pán Ježiš z Nazareta je Boží Syn, ktorý prišiel v tele. Toto zjavuje Pán Ježiš na okamih svojim nepriateľom. Tí sú úplne ohromení a bezmocní, ustupujú a padajú na zem. Nie sú v stave urobiť nič. Keby sa ich opäť nespýtal, koho hľadajú a dobrovoľne sa im nevydal, tak by Ho nemohli zajať. Ale Boží Syn mal trpieť a zomrieť. Vydal sa do rúk hriešnikov. Mal niesť vinu celého sveta!

Ten, ktorý sa zjavil Mojžišovi a dal mu zákon, prišiel v tele a napĺňa zákon namiesto nás. On, ktorý vo svojom svätom zákone prísne súdi hriech, sa stáva človekom a berie na seba ten prísny súd, ktorý by nás inak priviedol do večnej smrti a zahynutia! Je to On, komu máme dôverovať!

Neverme v rôzne „druhy Ježišov“, ktoré bývajú zvestované aj v dnešnom svete. Máme veriť v Toho, ktorý je Boží Syn a prišiel v tele na tento svet! Nikto iný, len On je Spasiteľ sveta!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.