Jasný znak duchovného úpadku - 23. november - evs.sk

Zamyslenia

Jasný znak duchovného úpadku – 23. november
23. novembra 2023
Play

„Abrám býval v Kanaáne, ale Lót býval v mestách Okolia jordánskeho a posunul si stany až po Sodomu.“ (1M 13:12)

Keď sa Lót oddelil od Abraháma, bolo to dobré pre Abraháma, ale zlé pre Lóta. Jasným znakom duchovného úpadku je, keď zistíme, že sa chceme vzdialiť od zbožných ľudí.

Ak naozaj kráčaš s Pánom, budeš chcieť byť v blízkosti zbožných ľudí. A ak nechceš byť v blízkosti zbožných ľudí, naznačuje to, že v tvojom živote nie je niečo v poriadku.

V 13. kapitole Prvej Mojžišovej knihy sa píše: „Abrám býval v Kanaáne, ale Lót býval v mestách Okolia jordánskeho a posunul si stany až po Sodomu.“

Povedzme, že by sme vtedy Lóta zastavili a povedali: „Čo to robíš? Prečo sa približuješ k Sodome?“

Mohol odpovedať: „Najprv by som chcel povedať, že som veriaci človek. Nikdy by som nerobil veci, ktoré robia ľudia v Sodome. Skúmam túto kultúru. Možno ich dokážem ovplyvniť. Nebudem im kázať, ale možno ich svojím životným štýlom ovplyvním a pomôžem im stať sa lepšími ľuďmi.“

Lót sa približoval k Sodome, zatiaľ čo Abrahám sa približoval k Bohu. A vtedy zasiahol Pán. V zaujímavom reťazci udalostí nepriateľské sily zaútočili na Sodomu a Lót bol zajatý. Ocitol sa vo vojne, ktorá s ním nemala nič spoločné.

To bol budíček. Pán dovolil, aby sa to stalo – aby upútal jeho pozornosť.

Boh vnáša do našich životov budíčky alebo nám kladie do cesty prekážky, keď ideme nesprávnym smerom. Začína to naším svedomím, tým malým varovným bzučiakom, ktorý sa zapína, keď robíme veci, ktoré by sme nemali.

Ak sme vytrvalí, naša slobodná vôľa nakoniec zvíťazí a Boh nám dovolí robiť to, čo chceme. Nebude nám vnucovať Svoju vôľu v našom živote, ale bude nám pripomínať, aká je Jeho vôľa.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.