Je tvoja duša v poriadku? - 6. máj - evs.sk

Zamyslenia

Je tvoja duša v poriadku? – 6. máj
6. mája 2022
Play

„Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše?“ (Mk 8:36-37)

Vo svete, v ktorom žijeme, sa najväčšia pozornosť upriamuje na uspokojenie hladu tela a prakticky žiadna na hlad duše. Dôsledkom toho je, že sme jednostranní. Stávame sa tučnými fyzicky a materiálne, zatiaľčo duchovne sme chudí, slabí a anemickí. V skutočnosti si duša vyžaduje rovnakú pozornosť ako telo. Vyžaduje si spoločenstvo a spojenie s Bohom. Vyžaduje si uctievanie, pokoj a rozjímanie. Pokiaľ dušu nekŕmime a necvičíme denne, slabne a zmenšuje sa. Ostáva nespokojná, zmätená a nepokojná. Veľa ľudí sa obráti k alkoholu, aby utopili plač a túžbu duše. Niektorí hľadajú naplnenie v novej sexuálnej skúsenosti. Iní sa zas pokúšajú utíšiť túžby svojich duší inými spôsobmi. Nič iné ako Boh však úplne neuspokojí, pretože duša bola stvorená Bohom a bez Boha je nepokojná a v skrytom trápení.

Modlitba dňa

Drahý Pane, ďakujem Ti, že keď moja duša kričala po odpustení a láske, bol si tam. Dnes mi pomôž žiť tak, ako by Tvoje dieťa malo žiť.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.