Jeho najlepšie - 3. december - evs.sk

Zamyslenia

Jeho najlepšie – 3. december
2. decembra 2023
Play

„Ježiš odvetil: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom alebo bratov alebo sestry, alebo matku alebo otca alebo deti, alebo pole pre mňa a pre evanjelium,  žeby nedostal sto razy toľko: teraz v tomto veku – keď aj s prenasledovaním – domy a bratov a sestry a matky a deti a pole, v budúcom veku však večný život.“ (Mk 10:29-30)

Keď sa Abrám, čiže Abrahám, oddelil od Lóta, Boh povedal: „Pozdvihni oči a z miesta, na ktorom si, zahľaď sa na sever i na juh, na východ i na západ. Lebo celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky.“ (1 Moj 13,14-15)

Potom čítame, že v reakcii na tento úžasný prísľub Abrahám postavil Hospodinovi oltár.

To mi pripomína príbeh o bohatom mládencovi, ktorý prišiel k Ježišovi a spýtal sa: „Čo robiť, dobrý Majstre, aby som bol dedičom večného života?“ (Mk 10:17)

Ježiš mu vymenoval prikázania, ktoré by mal zachovávať, a on odpovedal, že všetky zachovával od svojej mladosti.

Ježiš mu teda povedal: „Choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi; potom príď vezmi kríž a nasleduj ma.“ (verš 21) Biblia hovorí, že keď to počul, odišiel zarmútený, pretože bol veľmi bohatý.

„Ježiš odvetil: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom alebo bratov alebo sestry, alebo matku alebo otca alebo deti, alebo pole pre mňa a pre evanjelium, žeby nedostal sto razy toľko: teraz v tomto veku – keď aj s prenasledovaním – domy a bratov a sestry a matky a deti a pole, v budúcom veku však večný život.“ (verše 29-30)

Toto zasľúbenie vidíme živo znázornené v Abrahámovom živote. Abrahám sa vzdal všetkého, aby nasledoval Boha. Vzdali ste sa niečoho alebo niekoho, aby ste nasledovali Ježiša? Boh vám to viac než vynahradí. Boh vždy dáva to najlepšie tým, ktorí sa rozhodnú pre Neho.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.