Jeho prebývajúca prítomnosť - 14. júl - evs.sk

Zamyslenia

Jeho prebývajúca prítomnosť – 14. júl
14. júla 2021
Play

„… a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.“ (Ef 3:19)

Aby človek vedel oceniť umenie, buď sa musí narodiť so zmyslom pre umenie, alebo ho musí tréningom rozvíjať. Len pomerne málo ľudí má vrodený zmysel pre farby, tvary a harmóniu. Pre nich je láska k umeniu prirodzená. Ak ľudská duša nemá umelecké cítenie, návšteva galérie môže byť pre ňu nudnou záležitosťou. Podobne je to s hudbou. Ak niekto má oceniť dobrú hudbu, musí ju „mať v sebe“ alebo ju rozvíjať. Človek bez hudobného cítenia by nemal problém zaspať počas symfonického koncertu alebo vystúpenia Metropolitnej opery. Tak je to aj s Božími vecami.

Rozprávanie o Bohu sa môže stať ponuré a mdlé, ak Boh nie je v tebe. Cirkev sa môže stať nevýraznou a Biblia protivnou knihou, ak Duch svätý neosvieti tvoju dušu Svojou prítomnosťou. Najúžasnejšia vec na tom všetkom je, že život stvoril Boh, takže ak sú naše srdcia mŕtve pre duchovné veci, dá sa s tým niečo robiť.

Modlitba dňa

Všemohúci Pane Bože, nech denne vystieram svoju ruku k Tebe a som naplnený Kristovou láskou.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.