Ježiš je Kristus - 23. december - evs.sk

Zamyslenia

Ježiš je Kristus – 23. december
23. decembra 2022
Play

„Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, z Boha sa narodil.“ Prvý list Jánov 5:1

Znakom znovuzrodenia a vlastníctva večného života je viera, že Ježiš je Kristus.

Veriť, že Ježiš je Kristus neznamená mať určitý názor, alebo dodržiavať určité učenie. Tu je reč o dôvere srdca a nádeji v Pána Ježiša. Ten, kto dôveruje a vkladá svoju vieru v to, že On je Ježiš a Kristus, je narodený z Boha.

Čo to znamená, že Ježiš je Kristus?

Po prvé to znamená, že Pán Ježiš je Prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi, je Veľkňaz, je ten, ktorý namiesto nás a kvôli nám vošiel do svätyne so svojou krvou. Potom vstúpil na nebesá a získal pre nás večné oslobodenie.

Po druhé, Kristus znamená Pomazaný. Pán Ježiš je Kráľ kráľov a Pán pánov . Má všetku moc v nebi aj na zemi.

Po tretie to znamená, že Pán Ježiš je Prorok. A nielen Prorok, ale aj sám Zvestovateľ, Pôvodca a Autor Božieho Slova.

Napokon to znamená, že Pán Ježiš je Vyslancom Otca na svet. Týmto je povedané, že je Boží Syn. Otec poslal na svet svojho vlastného Syna.

V slove Kristus spočíva obrovská zvesť o Pánovi Ježišovi.

Ten, kto sa utieka k Ježišovi a k tomu, čo znamená slovo Kristus – Pomazaný, má večný život v Bohu a je narodený znova.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.