Ježiš je náš utešiteľ - 18. jún - evs.sk

Zamyslenia

Ježiš je náš utešiteľ – 18. jún
18. júna 2023
Play

„Ale náš Pán Ježiš Kristus… ktorý si nás zamiloval… nech vám On sám potešuje srdcia…“ (2Tes 2:16,17)

Kristus je odpoveďou na zármutok. Keď Harry Lauder, známy škótsky komik, obdŕžal správu, že jeho syn bol vo Francúzsku zavraždený, povedal: „V časoch, ako sú tieto, sú len tri cesty, ktorými môže človek ísť: Môže si zúfať a zahorknúť. Môže sa usilovať utopiť svoj žiaľ v alkohole alebo skazenom živote. Alebo sa môže obrátiť k Bohu.“ Obráť sa vo svojom žiali k Bohu. Tisícky ľudí sa už obrátili, no ty možno ešte stále nesieš svoje bremená. Boh ťa prosí: „Na mňa uvaľ všetky svoje starosti, lebo ja sa o teba starám.“ (1Pt 5:7). Ty, ktorý prechádzaš údolím smrti, ktorý sa musíš rozlúčiť s tými, ktorých si miloval, ty, ktorý trpíš nedostatkom a zažívaš nešťastie, ktorý si nespravodlivo prenasledovaný pre spravodlivosť – vzchop sa, buď odvážny. Náš Pán je adekvátny aj pre zármutok.

Modlitba dňa

Ježiš, v zármutku odo mňa Tvoja útecha zoberie všetku horkosť a túžbu a dá mi odvahu čeliť bolesti srdca. Tvoja milosť ma utešuje a Tvoje plecia ma podopierajú. Ďakujem Ti, drahý Pane.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.