Ježiš prichádza - 14. október - evs.sk

Zamyslenia

Ježiš prichádza – 14. október
14. októbra 2023
Play

„To jedno nech vám je však zjavné, milovaní,…  Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.“ (2Pt 3:8,9)

Mnoho ľudí si kladie otázku: „Kam smeruje história?“ Dôsledného študenta Biblie to privedie k poznaniu, že Boh ovláda hodiny osudu. Napriek zmätku sveta, Božia všemohúca ruka pracuje a zjavuje svoj nemenný plán a zámer. Ježiš Kristus prichádza na zem znova. Kristus je ten, kto vládne a On rozhodne o výsledku. George Whitefield, skvelý anglický evanjelista, povedal: „Denne očakávam príchod Božieho Syna.“ Bezcieľne však nevysedával a nezaháľal. Obetoval svoj život hlásaniu Kristovho evanjelia.

Modlitba dňa

Otče, zbav ma lenivosti, nech som Tebou povzbudený prinášať Tvoju správu o spáse každému, kto bude počúvať, až do konca svojho života alebo do Tvojho príchodu.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.