Ježišovo utrpenie - 4. február - evs.sk

Zamyslenia

Ježišovo utrpenie – 4. február
4. februára 2024
Play

„Keď trpel, nehrozil.“ 1. list Petra 2:23

Trpieť je hrozné. Utrpenie ohrozuje ducha, dušu aj telo. Mnohí ľudia sa zmenili pod tlakom utrpenia. Niektorí podľahnú malomyseľnosti, iní sa stávajú agresívni.

Ježiša utrpenie nezmenilo. Nezačal hroziť. Keby sa k tomu uchýlil, mohol obmedziť utrpenie. Mohol povedať svojim protivníkom, aké budú dôsledky ich konania. Mnohí z nich by sa potom báli spôsobiť utrpenie nevinnému.

Ale Ježišovi bolo vzdialené uľahčiť si život. Vo svojej krotkosti a pokore sa podrobil opovrhnutiu a úderom. Neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie.

Niečo v nás protestuje, keď stretávame ľudí, ktorí spôsobujú utrpenie nevinných. Uvažoval si o tom, že si pri tom mohol konať proti Ježišovi?

On jediný bol dokonale čistý. Aké utrpenie to pre Neho muselo byť, keď sa Mu pripísali všetky tvoje hriechy a nečistoty? Ale Ježiš nezaváhal. Dobrovoľne šiel pod jarmo hriechu a zabezpečil, že si napriek tomu môžeš k Nemu zachovať dôveru.

Keby Ježiš hrozil, neodvážil by si sa k Nemu prísť. Triasol by si sa pred Jeho hnevom a očakával by si len Jeho drvivú odplatu. Namiesto toho ťa stretáva s neprekonateľnou láskou. Hoci musel znášať tvoj hriech a jeho následky, neprechováva voči tebe nenávisť. Vedel, čo spravil, keď si vybral cestu kríža. Chcel priniesť zmierenie medzi teba a Boha, a to mohol urobiť len vtedy, keď kráčal cestou utrpenia.

Teraz je veľkou otázkou, či si nemyslíš, že Ježiš už trpel dosť. Chceš Mu spôsobiť ďalšie utrpenie tým, že sa neobrátiš a nebudeš dôverovať Jeho milosti?

Ježiš trpí aj dnes. Spôsobujú to tí, ktorí Ho odmietajú ako Spasiteľa a Vykupiteľa. Nezaujíma ich Jeho dielo spásy. Ale toto Ježišove utrpenie sa môže premeniť na radosť. Deje sa to vždy, keď‘ sa hriešnik obráti.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.